Personcentrerad vård gör det bättre för alla

Personcentrerad vård gör det bättre för alla
Sineva Ribeiro.

Resultaten av personcentrerad vård visar att kostnaderna blir lägre, kvaliteten högre och patienter och vårdpersonal nöjdare.

Att vården ska utgå från varje persons unika behov kan tyckas självklart. Men det är långt ifrån verklighet på många håll i dagens vård. För att kunna utveckla en personcentrerad vård krävs en stor tillit i teamarbetet och ett mod hos alla vårdens professioner att utmana den egna yrkesrollen. ?

Att arbeta med personcentrerad vård innebär ett förändrat förhållningssätt hos alla som arbetar inom vården. Det handlar om en övergång från en modell där patienten är det passiva målet för en medicinsk intervention, till en modell där en överenskommelse görs med personen (ofta tillsammans med anhöriga), och där personen kan vara aktiv i planering och genomförande av den egna vården. Personcentrerad vård utgår från varje persons unika situation, behov och önskemål.??

Några som lyckats med att införa ett sådant arbetssätt är de medlemmar som i november fick ta emot årets Vårdförbundspris. Fyra fantastiska projekt där man verkligen skapat en vård utifrån de behov som finns hos patienterna. Det är otroligt inspirerande att höra dessa eldsjälar berätta om de goda resultat som uppnås när vården personcentreras. De vittnar också alla om teamets betydelse för att få till ett personcentrerat arbetssätt.??

Den som fick störst del av prissumman i årets Vårdförbundspris var sjuksköterskan Britt-Mari Banck, för att hon infört självdialys på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hennes arbete tog fart på initiativ av en välinformerad, svårt njursjuk patient som ville sköta sin dialys själv. ??

Det finns i dag många små och halvstora öar av personcentrerad vård. Studier pågår och resultaten är så gott som genomgående mycket positiva. Jag hoppas att 2014 kan bli det år då personcentrerad vård får ett rejält genomslag i Sverige. ?

Vi som arbetar inom vårdens professioner måste våga släppa taget kring en allt mer omodern vård som tar sin utgångspunkt i sjukdom och diagnos. Vi måste våga utmana oss själva och våra olika roller. Om vi inte gör det självmant, så är jag ganska övertygad om att allt starkare röster från allt mer välinformerade patienter kommer att ställa krav på oss att förändras.

Ur min agenda i januari:

  • 9-10: Gemensam ordförandekonferens för förbunden inom LO, TCO och Saco
    13: TCO:s styrelse sammanträder
    14: Presidiemöte med Svensk sjuk­sköterskeförening
    21: Workshop med förbundsstyrelsen inför Kongress 2014
    22-23: Förbunds­styrelsen sammanträder
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida