Personcentrerad vård — möjlighet och utmaning

Personcentrerad vård — möjlighet och utmaning
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Resurser. Hur kan den svenska vården nå toppnoteringar på listor om ”världens bästa vård”, samtidigt som både patienter och personal allt mer högljutt beskriver att något är allvarligt fel?

Den medicinska utvecklingen är enorm och i dag kan vi bota sjukdomar som vi för ett par decennier sedan inte ens visste fanns. Men medicinens framgång har skett till priset av att andra värden gått förlorade i vården.

?I dag slösar vi med vårdens resurser sett ur många olika perspektiv. Bland annat genom att inte arbeta på ett sätt där patienten involveras. Det är också ett stort slöseri, både med resurser och med mänskliga värden, att vården inte håller samman, utan agerar som om varje möte med patienten vore det första. Vården har också mycket svårt att tillvarata den stora kunskapsutveckling som skett inom våra professioner de senaste 25 åren. ?

Det är även ett stort slöseri att vi i dag inte använder oss av de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. Det finns en enorm potential att förbättra både vårdresultat och vårdmiljö genom att använda ny teknik. Vården borde vara drivande i den tekniska utvecklingen!??

Samtalet om vårdens grundläggande mänskliga värden har tappats bort på vägen i den snabba utvecklingen och nu ser vi vilka konsekvenser det får. Allt fler medlemmar vittnar om att arbetet inte går att bedriva i enlighet med yrkesetiken. Det känns inte bra i magen. Det leder till samvetsstress och en ökad ohälsa bland vårdens medarbetare. ?

Vårdförbundet tycker att perspektivet helt och hållet måste vändas. Vi måste utgå från varje persons förmågor och behov när vården organiseras, planeras och genomförs. Vi måste ta ansvar för att vården håller samman, att inte bara tänka ”min lilla del av vården”, utan även både ”före” och ”efter”. ?

Skiftet till att arbeta personcentrerat är en stor möjlighet men också en stor utmaning eftersom det förändrar hela arbetsordningen i vården. Vi behöver bland annat ifrågasätta vår syn på tid. Vi jagar tid som om det är en negativ kostnad när mötet med patienten behöver systematiseras och ges tillräcklig tid. När tiden satsas i början, sparas stora resurser längre fram i vårdkedjan.?

Alla människor har rätt till hälsa. Och alla har rätt att bli bemött som en person med en hel livsvärld. Det är två grundläggande värden som inte bara gäller de patienter vi möter, utan även oss som arbetar i vården. Därför behöver vården bli personcentrerad.

Ur min agenda i mars:

  • 3-5: Förbundsstyrelsemöte
  • 6: Möte i Socialstyrelsens insynsråd
  • 9: TCO styrelsemöte
  • 16-17: Möte i JA-delegationen (jämställt arbetsliv)
  • 19: Möte med Sveriges chief nurse och Svensk sjuksköterskeförening
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida