PSYKIATRI

Hans NordénTill exempel. Åtta sätt att möta psykisk ohälsa75 sidor. Sveriges kommuner och landsting 2007www.skl.se/publikationerisbn 978-91-7164-272-1

1 februari 2008

I Jönköping söker ett team upp svårt psykiskt sjukamissbrukare. Teamet är ett resultat av en försöksverksamhet som startade 1994 och som sedan länge är permanentad. Svårt psykiskt sjuka missbrukare har många olika problem och de behövde mycket slutenvård som slukade mycket pengar för både kommun och landsting. De föll också ofta mellan stolarna. Utmaningen var att skapa en ny modell som gick tvärs över organisationsgränserna. Det resulterade i en uppsökande verksamhet som snabbt visade sig kosta betydligt mindre.

Exemplet är ett av flera i den här boken, som syftar till bättre omhändertagande av människor med psykisk ohälsa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida