Publiken rättade regionråd på Vårdtågets första debatt

Publiken rättade regionråd på Vårdtågets första debatt
Catharina Blixen-Finecke hade det inte lätt. Gång på gång förklarade publiken för henne att hon är felunderättad om hur det ser ut i verkligheten i vården. Foto: André de Loisted

Att vårdpolitikerna lever i en delvis annan värld än personalen ute på golvet blev extra tydligt när Vårdtåget 2010 hade paneldebatt under sitt första stopp i Eslöv i Skåne. Ordföranden för Region Skånes vårdproduktionsberedning fick flera gånger veta av publiken att hon är felunderrättad av sina chefer.

Det började med att Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, frågade varför man hade lagt ned ett sådant framgångsrikt projekt som Albin-projektet på Skånes universitetssjukhus akutavdelning i Lund. Projektet syftar till att snabbt slussa äldre multisjuka rätt i vården och minimera deras tid på akutmottagningen.

Genast fick hon veta av Catharina Blixen-Finecke (M), ordförande i Region Skånes vårdproduktionsberedning, att så inte är fallet. Albin-projektet har inte lagts ned, förklarad hon. Däremot har personalstrukturen i Albin-gruppen förändrats.

Sjuksköterska förklarade verkligheten

Då reste sig en sjuksköterska i publiken upp och förklarade att han arbetar på nämnda akutmottagning och att Albin-projektet faktiskt är nedlagt, av kortsiktiga besparingsskäl. De sjuksköterskor som ingick i projektet arbetar i dag med andra uppgifter.

Publiken applåderade och Catharina Blixen-Finecke tackade för upplysningen.

– Jag har precis haft uppföljning på det här och fått förklarat något annat. Jag ska ögonblickligen gå tillbaka till verksamhetschefen, sa hon.

Hårt kritiserad modell

Ett annat projekt som engagerade publiken var den borgerliga femklöverns nedläggning av akutbilarna som ersattes av en modell där äldre sjuka ska kunna få hembesök av ett akutteam i ambulans. Modellen har kritiserats hårt för att inte fungera. Catharina Blixen-Finecke förklarade dock att mycket har blivit betydligt bättre.

Varvid en sjuksköterska från akuten på Helsingborgs lasarett reste sig upp och berättade hur olyckligt systemet är och att många av dessa patienter dör i ambulansen eller på akuten när de egentligen borde ha fått dö i lugn och ro därhemma. När de väl behöver en akutbil befinner den sig tolv mil från platsen.

Oppositionsrådet Ingrid Lennerwald (S) replikerade snabbt att hon och de övriga inom oppositionen hela tiden har tyckt att det var ett korkat beslut att införa hemsjukvårdsbilarna.

Publiken visste bättre

Det dröjde inte länge förrän publiken än en gång fick förklara för Catharina Blixen-Finecke att hon inte riktigt har klart för sig hur vårdverkligheten ser ut. Det var när hon förklarade att det blir allt sällsyntare att patienter läggs på avdelningar där de inte hör hemma på grund av platsbrist.

Hon avbröts tvärt av inte bara en medlem utan av i princip hela publiken som högljutt förklarade att hon återigen är grovt felunderrättad.

Uppenbarligen finns det ett glapp mellan hur personalen på golvet upplever vården och hur de chefer som rapporterar om den till den politiska ledningen beskriver den.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida