Rättelse: Privatanställda nöjdare med villkoren – men mindre engagerade

Tyvärr blev det fel siffror i fredagens artikel om offentliganställdas respektive privatanställdas syn på lön, förmåner och arbetsledning samt meningen med sitt arbete. Här kommer den rätta versionen:

28 november 2011

Bland de privatanställda är 40 procent nöjda med sin lön, medan bara 24 procent av de kommunanställda och 19 procent av de landstingsanställda tycker att lönen står i proportion till insatsen. Likaså tycker de som arbetar i privata verksamheter att ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är god i högre grad än de offentliganställda, 41 procent jämfört med 24 procent. De privatanställda tycker också att deras arbetsplats har en bättre bild/image i samhället, 64 procent, än de som arbetar i kommuner och landsting, 51 respektive 50 procent.

Offentliganställda mer motiverade

När det däremot handlar om att känna sig motiverad i sitt arbete är situationen den omvända. De offentliganställda uppskattar sitt arbete mer, landstingsanställda 79 procent och kommunalt 70 procent. Bland dem som arbetar i privata verksamheter känner sig 64 procent motiverade. Anställda i kommuner och landsting tycker också att anställningstryggheten är bra i högre grad, 69 respektive 78 procent, än privat anställda, 66 procent.

Att arbetet är viktigt och meningsfullt är både privat-, kommunal- och landstingsanställda rörande överens om; 92, 92 respektive 91 procent instämmer i det påståendet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida