Reflexion och inflytande viktiga delar i god vårdmiljö

I dag vill många av Vårdförbundets medlemmar hellre prata arbetsmiljö än lön. På kongressen antogs en ny idé för förbundets arbete med hälsosammare arbetsplatser.

5 oktober 2011

Frågan om en hälsosam vård­miljö blev kongressens mest omdiskuterade. Men när det var dags för röstning stack samtliga 190 nummerlappar upp i luften i ett ljudlös men kraftfullt ja. Det nya idé­dokumentet som röstades igenom lyfter bland annat fram krav på:

  • att arbetsorganisationerna ska ta hänsyn till medarbetarnas unika kunskap och kompetenser
  • att arbetet planeras för att undvika skador och risker för såväl vårdtagare som yrkesutövare
  • att det ska finnas utrymme för personlig reflexion, inflytande och delaktighet.??

Förbundet har valt att använda begreppet vårdmiljö för att beskriva sin idé om hur en god och säker vård och ett bra resultat för vårdtagaren hänger ihop med god hälsa för vårdens med­arbetare. Men begreppet är fort­farande omdiskuterat.

Det kom in flera förslag om att lägga till ordet arbetsmiljö i det nya idédokumentet och att fokusera mer på medlemmarnas hälsa än på patienternas.?

— För att medlemmar och alla andra ska förstå vad vi pratar om måste vi ha med arbetsmiljö som är så viktigt, sa Gabriella Thies från Västmanland.

Hon fick medhåll av bland andra Anette Johansson från Stockholm.?

— Begreppen arbetsmiljö och vårdmiljö överlappar varandra till 80, eller kanske 90 procent. Men det finns situationer där patienten kan ha en ypperlig vårdmiljö, där vi har en usel arbetsmiljö.

Kristina Fluur Hedman från Jämtland tyckte däremot, och bland många andra, att det var dags att sätta stopp för den långlivade diskussionen.

— Vi som ledare för Vårdförbundet måste vara beredda att ta ordet vårdmiljö i våra munnar och försvara det. Arbetsmiljö har vi pratat om sedan 1977 och vad har hänt med det?

Med 109 röster mot 85 röstade kongressen mot att lägga till ordet arbetsmiljö i dokumentet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida