Regionledningen i Skåne anklagas för lögn

Sjukvårdsledningen i Region Skåne anklagas för att ha ljugit för Vårdförbundet. Utan formellt beslut, samverkan och mot sitt eget nekande planerar regionen att lägga ut ortopedin och ögonsjukvården vid Ängelholms sjukhus på entreprenad. (Uppdaterad 16.54)

– Vi kan inte uppfatta det på något annat sätt än att de ljugit oss rätt upp i ansiktet. Jag tycker att det här är en bedrövlig hantering från arbetsgivarens sida och det som hänt sedan är bara ett spel från gallerierna, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets avdelning Skåne.

De många turerna kring delprivatiseringen av sjukhuset i Ängelholm började redan onsdagen den 25 februari. Vid ett möte med oppositionspolitikerna i Region Skåne får Vårdförbundet reda på att en privatisering sjukhuset diskuteras.

I det regionala samverkansmötet mellan Region Skånes ledning och de olika fackförbunden dagen efter ställer därför Vårdförbundet frågan om en privatisering av ortopedin var på gång. Nej, blir svaret, det är nog bara ”politiska rykten”.

”Inte fungerat optimalt”

Helgen kommer och på måndagen den 2 mars berättar Henrik Hammar, den moderate ordföranden i Region Skånes sjukvårdsnämnd, via ett pressmeddelande att en privatisering visst är att vänta.

Dagen efter kommer ett nytt pressmeddelande från Region Skånes ledning, denna gång undertecknat av regionstyrelsens ordförande, moderaten Jerker Swanstein. I det nya pressmeddelandet konstateras att information kring privatiseringsplanerna ”inte fungerat optimalt”. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer inte att fatta ett beslut i ärendet den 16 mars som nämndens ordförande påstod i det första pressmeddelandet. Om och när ett beslut ska fattas framgår inte tydligt.

Datum

Samma dag som Henrik Hammar skickar ut det första pressmeddelandet kallas Vårdförbundet till samverkansmöte om privatiseringarna. Samverkansmötet planeras till måndagen den 9 mars, en vecka efter offentliggörandet av privatiseringsplanerna.

Beslutsunderlaget till samverkansmötet är daterat till den 25 januari, dagen innan Region Skåne förnekade att det förekom några privatiseringsplaner överhuvudtaget.

Som en pudel på cirkus

– Vi rullar oss som en pudel på cirkus och beklagar det inträffade. Det är ett olycksfall i arbetet som inte ska hända, men som händer. Det är självklart att samverkan ska ske och att personalen ska informeras, säger Jerker Swanstein.

Han anser inte att Region Skåne ljugit för Vårdförbundet.

– Den person som företrädde arbetsgivarna och satt med på det regionala samverkansmötet var inte medveten om de politiska beslut som planerades. Så det är inte så konstigt att den personen nekade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida