Respekt för den unika kunskapen, tack!

Sineva. Lyckligtvis har situationen vid biva i Lund löst sig nu. Men det sätt som arbetsgivaren Region Skåne valt att hantera situationen på är minst sagt häpnadsväckande.?

Specialistsjuksköterskorna på biva vid Skånes universitetssjukhus i Lund har en unik kunskap. De har avancerade specialistutbildningar och specifik kompens inom ett högspecialiserat vårdområde. Detta är inga individer som utan vidare byts ut. Verksamheten, som är en riksangelägenhet, är helt beroende av deras kunskap.

Specialistsjuksköterskorna har under många år själva tagit ansvar för att bemanna biva i Lund utifrån vad varje barn behöver för omvårdnad. Det har varit en modell som fungerat mycket bra och varit ekonomiskt effektiv i denna verksamhet, där allvarligt sjuka barn från hela landet vårdas.

Region Skåne har ensidigt sagt upp ett välfungerande arbetstidsavtal och velat ersätta det med en modell som skulle innebära sämre arbetstider och lägre lön. ?

Sjuksköterskornas professionella bedömning att patientsäkerheten blir lidande om de accepterar de försämrade villkoren har fått arbetsgivaren att skuldbelägga dem i stället för att lyssna till dem. Därför har biva-sjuksköterskorna valt att säga upp sig.

Hur kan man helt bortse från den professionella bedömningen av vad dessa barn behöver? Och hur kan arbetsgivarna tro att vi inom de kvinnligt dominerade vårdprofessionerna i all evighet ska fortsätta att subventionera välfärden med usla löner och vansinniga arbetsvillkor?

Jag är otroligt stolt över mina kolleger runt om i landet som ställer sig upp och säger ifrån. Det finns ingen annan väg framåt om vi ska fortsätta ha en säker vård av hög kvalitet. Vi måste ha rimliga villkor för att kunna agera utifrån vår professionella kunskap.

Jag är själv mamma till en svårt hjärtsjuk dotter och mitt hjärta klappar för alla de föräldrar som denna vinter känt en enorm oro för deras barns hälsa och liv. Det är mycket svårt att förstå att Region Skåne valt att låta prestige och okunskap äventyra barnens hälsa och utsätta föräldrarna för denna enorma osäkerhet och oro.

Hela denna infekterade fråga handlar i grunden om respekt. Respekt för specialistsjuksköterskornas unika kunskap och det ansvar som de dagligen tar för att Sverige ska ha en barnintensivvård i världsklass. I stället har Region Skåne valt att svartlista och hänga ut några av sina viktigaste medarbetare. För att de tar ett professionellt ansvar. För att de vill bedriva en säker vård. Detta händer i Sverige. År 2013. Häpnadsväckande respektlöst.

Ur min agenda i april:

  • 1-8: Påsksemester
  • 10-12: EFN-möte (Europeiska sjuksköterskeorganisationen), Bryssel
  • 15: Yrkesdagen för biomedicinska analytiker
  • 15: TCO-styrelsen sammanträder
  • 17: Möte SBU
  • 23-24: Förbundsstyrelsen sammanträder
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida