Fackligt

”Risk för genomgripande försämringar av anställningsskyddet”

”Risk för genomgripande försämringar av anställningsskyddet”
Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg är rädd att fundamentala delar av svensk arbetsrätt är på väg att försvinna. Foto: Lars Nyman

Just nu pågår förhandlingar som kan påverka hur anställningsskyddet kommer att se ut i framtiden. Vårdförbundet är kritiskt till flera förslag, som ger arbetsgivaren stort svängrum att göra sig av med personal.

I våras fick en särskild utredare regeringens uppdrag att ta fram ett förslag om förändrade regler för arbetsrätten, som en följd av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern.

Uppdraget är att tydligt utöka arbetsgivarnas möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna, enligt nuvarande lag om anställningsskydd, LAS. Samtidigt ska arbetsgivaren få större ansvar för kompetensutveckling och de anställdas omställningsförmåga, enligt regeringens direktiv till utredaren.

Parterna får en chans

Utredningen ska redovisas senast den sista maj 2020. Tills dess har arbetsmarknadens parter – alltså fack och arbetsgivare – tid på sig att enas om ett eget förslag gällande förändrade LAS-regler. Om det misslyckas blir det i stället utredarens förslag som kommer att ligga till grund för regeringens förslag till lagändringar.

Under året har det pågått förhandlingar om LAS-reglerna mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK, en svensk samverkansorganisation för fackförbund som organiserar tjänstemän anställda inom privat sektor, där Vårdförbundet ingår.

Stora förändringar

I veckan är det tänkt att förhandlingarna ska leda fram till en första gemensam avsiktsförklaring kring hur arbetsrätten bör förändras. Men enligt Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg är oenigheten stor. Vårdförbundet ställer sig inte bakom två av förslagen som just nu diskuteras: Att det inte längre ska krävas ”saklig grund” vid uppsägning och att möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning tas bort.

Det sistnämnda ger i dagsläget arbetstagare i normalfallet rätt till lön under tiden en uppsägning prövas i domstol.

– Det här handlar om genomgripande försämringar. Saklig grund är en hörnsten i anställningsskyddet. Det ställer vi oss inte bakom, säger Annelie Söderberg.

Kritisk till upplägget

Om regeringen plockar upp det förslag som väntas komma från PTK, LO och Svenskt näringsliv så kommer det att påverka framtida LAS-regler för hela arbetsmarknaden. Som medlem i PTK kommer Vårdförbundet försöka påverka förhandlingarna, berättar Annelie Söderberg. Men egentligen anser hon att diskussionen om turordningsregler och kompetensutveckling borde föras inom varje sektor i stället, eftersom behoven ser så olika ut.

– Vården är inte betjänt av större möjligheter att säga upp personal, utan av att kompetensförsörja välfärdssektorn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida