Så har förbundet lyckats

Ett viktigt mål från kon­gressen 2014 var att Vårdförbundet ska växa. Hur har det gått?

På plussidan:

  • Förra året ökade medlemmarna i Vårdförbundet med 387 personer. ??
  • Vid årsskiftet organiserade förbundet 114 319 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.


På minussidan:

  • Eftersom antalet sysselsatta inom Vårdförbundets yrkesgrupper ökar snabbare än medlemsutvecklingen minskar anslutningsgraden.
  • 2014 satte kongressen som mål att Vårdförbundet ska organisera 74 procent av alla potentiella yrkesverksamma medlemmar 2018. Vid årsskiftet låg den siffran på 70 procent.
  • 7 500, så många yrkesverksamma medlemmar behöver Vårdförbundet organisera under det här året för att nå 2014 års kongressmål om att växa.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida