Så många sidouppdrag har Vårdförbundets ordförande

Igår, måndag, satt LO i ett maratonmöte kring Wanja Lundby-Wedins framtid som ordförande. Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund har betydligt färre sidouppdrag. 

Flera facktoppar har många åtaganden vid sidan om ordförandeposten, uppdrag som dessutom ofta ger ett ordentligt klirr i den egna kassan. Wanja Lundby-Wedin ligger i en klass för sig. Tills nyligen hade hon hela 24 styrelseuppdrag, ett faktum som bidrog till den kritikerstorm som hon just nu befinner sig i.

Åtta poster

Vårdfacket har kontrollerat vilka uppdrag Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund har vid sidan om sin ordinarie tjänst. Det är åtta poster och rör sig om både större och mindre uppdrag, arvoderade och icke arvoderade.

Anna-Karin Eklund sitter med i:

  • TCO-styrelsen. Arvode 13 100 kr.
  • OFR:s arbetsutskott (Offentliganställdas Förhandlingsråd). Ej arvoderat.
  • SBU:s insynsråd (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Arvode 6 000 kr.
  • Socialstyrelsens insynsråd. Arvode 2 000 kr.
  • ICN-styrelsen (International Council of Nurses). Ej arvoderat, däremot utgår traktamente.
  • LO-TCO Biståndsnämnd. Ej arvoderat.
  • Socialdepartementets värdighetsutredning. Arvode 350 kr
  • Socialdepartementets utredning patientens rätt i vården. Arvode 100 kr.

Uppgifterna är från 2008 och arvodet avser summan som betalades ut till henne för hela året.

Rimligt antal uppdrag

Anna-Karin Eklund tycker att hennes arbetsbörda är rimlig.
– Jag har valt att ha dessa uppdrag eftersom de har en koppling till mitt uppdrag som Vårdförbundets ordförande, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida