Lön och avtal 2019

Så tycker arbetsgivaren om Vårdförbundets krav

Så tycker arbetsgivaren om Vårdförbundets krav
Niclas Lindahl är förhandlingschef på SKL. Foto: Hans Alm

En central satsning på 10 000 kronor till särskilt yrkesskickliga kan störa de lokala löneförhandlingarna. Det menar Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Niclas Lindahl, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill egentligen inte kommentera Vårdförbundets krav på 10 000 kronor till särskilt yrkesskickliga. Men han säger att det kan vara svårt att föra in en central lönesatsning i lokala förhandlingar.

Läs också: Lönelyft i fokus inför nytt avtal

Ökad lönespridning

– Vi ser på alla yrkanden samtidigt, så jag vill inte lyfta ut det om 10 000 kronor mer för yrkesskickliga. Att fortsätta med en lokal, differentierad och individuell lönesättning – som utgår från lokala förutsättningar och är nära verksamheterna – är viktigt för oss.

Vårdförbundet och SKL är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning och att den måste lösas.

– Vi är också överens med Vårdförbundet om att ökad lönespridning är viktigt och det vill vi fortsätta att arbeta med. För oss handlar det om att utveckla en lönestruktur som är kopplad till den nära verksamheten, säger Niclas Lindahl.

Lönesättning lokalt

Han understryker vikten av att lönesättning ska göras lokalt och utgå från lokala förutsättningar. Därför anser han att en central lönesatsning, som 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga, kan skapa problem.

– En sådan central satsning går rakt in i det verksamhetsnära och gör att lönesättningen kommer en bit ifrån varje lokal arbetsgivares behov och förutsättningar. Så nu diskuterar vi hur en särskild lönesatsning kan gå ihop med den lokala lönebildningen. Vi har en tät dialog med våra medlemsorganisationer.

Att de centrala parterna – Vårdförbundet och SKL – är överens om att kompetensförsörjningen är en stor utmaning betyder inte att de har samma syn på hur den ska lösas. Vårdförbundet anser att lönenivåer och löneutveckling är avgörande för attraktiviteten i medlemmarnas yrken. Niclas Lindahl tror inte att enbart högre lön löser kompetensbristen.

Se över arbetsfördelningen

– Vi tror att en lösning på arbetskraftsbristen kan vara att ersätta en del arbetsuppgifter med digital teknik. En annan kan vara att se över arbetsfördelningen mellan olika arbetsgrupper. Professionerna vill arbeta med det de har utbildats till, så en sådan satsning tror jag kan öka attraktivitet i till exempel sjuksköterskeyrket.

Vad tror du är allra viktigast för att kunna bemanna vården i framtiden?
– Att verksamheterna fortsätter att utvecklas lokalt och det vore förmätet av mig – som central förhandlare – att säga hur det ska göras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida