Fackligt

Så tycker ni om ert fackförbund

Så tycker ni om ert fackförbund
Sineva Ribeiro ser stora utmaningar framför sig, men också att förbundet är på rätt väg. Foto: Anna Simonsson.

"En undersökning som ger oss hopp", säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, trots att den stora medlemsundersökningen visar att förbundet är osynligt för många av dem som svarat.

21 juni 2018

För fjärde gången har Vårdförbundet, med hjälp av undersökningsföretaget Novus, genomfört en stor enkätundersökning om hur medlemmar ser på värdet av medlemskapet. 10 000 fick chans att svara, 6 000 tog den och deras svar visar att 45 procent knappt känner till vad förbundet gör.

När den förra undersökningen gjordes, för två år sedan, svarade många medlemmar att de visste lite om sitt förbund och att de förtroendevalda var osynliga på arbetsplatserna. Nu anses de förtroendevalda vara synliga, men förbundet är fortfarande osynligt.

Lön och arbetsmiljö viktigt

– Vårt arbete de senaste åren har handlat mycket om att komma medlemmarna så nära som möjligt och vi har satsat mycket på att utbilda de fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Nu satsar förbundet ännu tydligare på villkorsfrågorna – vilket understryks i de beslut som fattades på kongressen. Hur förbundet lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna prioriteras högt av medlemmarna. Avtal som ger god löneutveckling, skäliga ersättningar och en arbetsmiljö som gör att man orkar ett helt arbetsliv är viktiga anledningarna till att vara med. Viktig är också tryggheten, om det skulle bli problem på jobbet.

Betydelsefulla droppar

En mindre del svarar att de vill vara med och påverka.

– De som vill det betyder mycket för oss. Vår första ordförande brukade säga att varje droppe är viktig för att det ska bli en stor sjö. Det är tillsammans vi är starka och kan påverka, säger Sineva Ribeiro.

Men den stora utmaningen är inte att nå dem som vet vad kollektivavtal, partssammansatt arbete och den svenska modellen innebär. För undersökningen visar att ju mer medlemmarna känner till politiken, desto nöjdare är de med sitt förbund. Krutet behöver i stället läggas på dem vars kännedom är låg. Och de har blivit fler, jämfört med den förra undersökningen.

Andelen som svarar att de vet lite om förbundet skiljer sig knappast åt mellan yrkesgrupperna. I stället är det ålder, och kön, som är avgörande. Medlemmar mellan 18 och 29 år har lägst kunskap och det är bland dem som flest – 30 procent – ser ett begränsat värde av medlemskapet. Mest kunskap och högst värde anger kvinnor över 50 år, som bor i Norrbotten eller Västerbotten.

Vill fokusera på de tveksamma

”Tråkigt”, säger Sineva Ribeiro om den låga kännedomen bland de unga och anser att det behöver analyseras mer. Mer arbete vill hon också ska läggas på dem som är lite ljumma i sin inställning till Vårdförbundet.

– De som vet litegrann kan vi påverka genom att vara riktigt tydliga med att det spelar roll om man är med eller inte. Därför bör vi fokusera på dem.

I undersökningen får medlemmarna svara på frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera ett medlemskap i Vårdförbundet till en vän eller till en kollega?” Svaren visar att det är alltför många som inte skulle göra det. Viljan att rekommendera ligger på minus 17.

Hur orolig är Sineva Ribeiro över det?

– Jag är inte orolig, för siffran visar trots allt att vi är på rätt väg. Undersökningen för två år sedan visade på minus 31, så utvecklingen har gått åt rätt håll. Men siffran är förstås ett tecken på att vi måste förbättra arbetet med att berätta vad vi gör. Nöjdheten måste bli bättre.

Skillnader mellan olika delar av landet

I två lokala avdelningar, Uppsala och Jämtland, är medlemmarna särskilt missnöjda med Vårdförbundet. Sineva Ribeiro tror att det kan vara en spegling av vad som händer i vården.

– I Uppsala har det varit mycket diskussioner om ett lokalt arbetstidsavtal som medlemmarna är kritiska till och i Jämtland vill regionen att vårdpersonal ska arbeta varannan helg i stället för två av fem helger.

Tre avdelningar sticker ut på ett positivt sätt: Kronoberg, Västerbotten och Norrbotten – där siffran på hur många som skulle rekommendera ett medlemskap är plus 10. I de avdelningarna känner sig medlemmarna trygga och starka och som en del av den fackliga gemenskapen.

Gäller att nå ut

Vårdförbundet har fortsatt stora utmaningar framför sig. Det gäller att nå ut – framför allt till yngre medlemmar – om vad förbundet gör. Och det gäller att kunna visa på fackliga framgångar i förhandlingar med arbetsgivarna.

– Vi är på rätt spår, men nu gäller det att fokusera ännu mer på villkorsfrågor och jobba ännu mer på synligheten. Resultatet av medlemsundersökningen kommer vi att ha med oss när vi planerar verksamheten fram till nästa kongress, säger Sineva Ribeiro.

Så här når förbundet medlemmarna

På vilket sätt har du kommit i kontakt med Vårdförbundet det senaste året?

  • Läser tidningen Vårdfokus: 64 procent
  • Med den förtroendevalda på arbetet: 38 procent
  • Via Vårdförbundets webbplats: 36 procent

Medlemmar mellan 18-29 år läser tidningen minst och besöker webbplatsen mest.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida