Sahlgrenska. Svaret från chefen lugnar inte personalen på neurooperation

Som Vårdfokus tidigare berättat har Vårdförbundet och Kommunal kritiserat arbetsmiljön på neurooperation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Vårdförbundets skyddsombud är inte helt nöjd med svaret från arbetsgivaren.

Anställningsstoppet gäller inte längre. Personal har börjat rekryteras. Dessutom har en del vikarier anställts, skriver Johan Snygg, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård i sitt svar till de båda fackförbunden och till Arbetsmiljöverket.

Åsa Pihlquist arbetar som operationssjuksköterska på avdelningen och är skyddsombud för Vårdförbundet. Hon håller inte riktigt med sin chef.

– Nja, de vikarier som kommer har ju andra jobb så det är bara tur när vi får tag i någon. Vi behöver minst två operationssjuksköterskor till.

I dag tas inga vikarier in när någon blir sjuk.

– Vi andra får gå in och täcka upp. Vi har mycket sjukluckor nu och det finns en risk att vi blir uttröttade och blir mer mottagliga för att bli sjuka, säger hon.

Grundläggande fel

Hon tycker att det finns ett grundläggande fel när verksamheten blir lidande så fort någon exempelvis blir sjuk.

– Det får konsekvenser för patienterna, det blir strykningar då. Vi har inte tid till kringarbete utan är på salen hela tiden, säger Åsa Pilquist.

Träffas på fredag

Sammantaget tycker hon att situationen är ”ganska frustrerande”.

Hon ska träffa Kommunals skyddsombud och vårdenhetschefen för neurooperation på fredag för att se hur de ska gå vidare med arbetsmiljön på avdelningen.

– Vi ska begära att arbetsgivaren preciserar exakt hur mycket övertid respektive personalkategori arbetar från och med januari i år, säger Åsa Pilquist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida