Samverkansavtalet i Skåne undertecknat och klart

Samverkansavtalet i Skåne undertecknat och klart
Pia Arndorff är nöjd med det ny samverkansavtalet i Region Skåne. Foto: Anders Olsson

I går tecknade Vårdförbundet tillsammans med ett 20-tal andra fackföreningar ett nytt samverkansavtal med Region Skåne.

– Jag är jättenöjd. I princip fick vi igenom alla de krav som vi förde fram i förhandlingarna med arbetsgivaren, säger Pia Arndorff, ordförande för Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne.

Det nya avtalet har status av ett kollektivavtal. Det innebär att avtalet gäller för hela regionen. Enskilda förvaltningar, typ kliniker och andra vårdenheter, kan inte hitta på egna regler för hur samverkan ska skötas.

– Det gör att vi får bättre koll över hur man arbetar med samverkansfrågorna ute i organisationen.  Skrivningarna i det är avtalet, jämfört med det förra talar tydligare om vad vi faktiskt vill uppnå med samverkan.  Vi har nått en samsyn med arbetsgivaren, säger Pia Arndorff.

Arbetsmiljöfrågor lyfts

Ett viktigt krav som Vårdförbundet fick igenom är att den regionala samverkan ska fungera som en skyddskommitté.

– Vi får ett regionövergripande forum för arbetsmiljöfrågor, vilket aldrig har funnits tidigare, säger Pia Arndorrf.

Det var när Region Skåne i höstas beslutade att slå samman de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö som Vårdförbundet beslutade att säga upp samverkansavtalet. De fackliga organisationerna blev inte informerade och kände sig överkörda.

Drog tillbaka skadeståndskrav

Ett skadeståndskrav på sammanlagt 225 000 kronor lades mot regionen för brott mot samverkansavtalet.

Men ganska snabbt återkom regionen till Vårdförbundet för att få till ett nytt och modernare samverkansavtal. I det läget valde förbundet att låta skadeståndskravet vila.

I och med att det nya avtalet har undertecknats har förbundet dragit tillbaka sitt skadeståndskrav.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida