Sjuksköterskan ska värna patientens värdighet runt operationen

Sjuksköterskan ska värna patientens värdighet runt operationen
Sjuksköterskan ska ha modet att värna patientens värdighet, sa Lillemor Lindwall. Foto: Hans Jonsson.

Både före, under och efter en operation är det sjuksköterskans uppgift att värna patientens värdighet och integritet. Det sade sjuksköterskan och medicine doktorn Lillemor Lindwall på ett av Vårdtågets seminarier i Örebro.

Denna perioperativa dialog är en etisk akt, som syftar till att lindra patientens lidande. Både den smärta hon kan ha, det eventuella lidande vården kan ha orsakat, och patientens andra livslidanden. Lillemor Lindwall och forskarna runt henne har tagit fram en i deras tycke ideal arbetsmodell för anestesi- eller operationssjuksköterskans etiska arbete i samband med operation.

Samma sjuksköterska hela tiden

– Sjuksköterskan ska hålla tre samtal med patienten, sa Lillemor Lindwall. Det första, före operationen bör ske senast ett dygn före ingreppet, och utifrån en analys av det som kommer fram under samtalet ska hon planera sitt arbete så att patienten kan känna tillit.

Tanken är att samma sjuksköterska ska prata med patienten alla tre gångerna, kontinuiteten är viktig. Alltfler operationer sker i dag med vakna patienter, och då är det viktigt att sjuksköterskan även då samtalar med patienten.

Under operationen gäller det att inte överge patienten, utan skydda och bevara hennes värdighet i den utsatta situation som en operation innebär.

– Det gäller att ha mod att stå upp för patienten, för vem styr på operation, det är väl läkaren som är kung där, inte patienten som det borde vara, påstod Lillemor Lindwall och fick hörbara medhåll från lyssnarna som också höll med om tillägget att det även finns gott om småpåvar på en operationsavdelning.

Uppföljande samtal                                                                                           

Vårdgivarnas värdegrund så som de beskrivs på deras hemsidor ska sjuksköterskan omsätta i sina vårdhandlingar. De ska synas i hennes bemötande gentemot patienten, hennes tal och i hur sjuksköterskan vidrör patientens kropp.
– Det tredje samtalet, det efter operationen, är det väldigt viktigt att erbjuda patienterna. Ofta undrar de om det hänt något särskiltmedan de var nedsövda, om de pratade och så. Och de minns sin operations- eller anestesisjuksköterska om de har fått träffa henne efteråt, konstaterade Lillemor Lindwall.

Att patienten får beskriva hur hon har det efteråt innnebär både att sjuksköterskan visar att hon bryr sig, samtidigt som det blir ett lärande för sjuksköterskan.

– Det handlar också om att leda och lära patienten att hantera sin kropp efter operationen. I den här arbetsmodellen ingår också att sjuksköterskan utvärderar sina vårdinsatser efteråt. Det är min uppfattning att det sällan sker bland sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida