Sjukvården i topp hos väljarna

Sjukvården i topp hos väljarna
Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet jobbar för att valet 2018 ska handla om hälso- och sjukvården.

Vårdförbundet jobbar varje dag för att påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning, så att man fattar beslut som i förlängningen gör att du som medlem får bättre arbetsmiljö, villkor, lön och utbildningsmöjligheter. Men i år är det valår och då lägger vi givetvis in överväxeln i det här arbetet! Vårdförbundet är ständigt i dialog med de största partierna och deras nationella talespersoner för sjukvårdsfrågor och har bjudits in till flera viktiga sjukvårdspolitiska forum inom partierna. Men dialogen pågår också runt om i landet på region, landstings- och kommunal nivå. Där är Vårdförbundets stora organisation med lokala förtroendevalda en viktig kraft i det påverkansarbete vi gör för dig som medlem! ?

Under valåret kommer Vårdförbundet att tydligare än annars prata om väljarnas syn på vården, när vi deltar i den samhällspolitiska debatten. Hur gagnar det dig som medlem? Jo, genom att visa på hur viktig vårdens kvalitet är för väljare, medborgare, patienter, så får vi politikerns och mediernas intresse under en hektisk valdebatt, där många frågor konkurrerar om uppmärksamheten. Vi ska belysa varför det är så viktigt för samhället att de som arbetar inom vården, våra medlemmar, har rätt villkor och förutsättningar.

??I dessa tider av valdebatt kom nyligen en rapport, som bevisar det vi från Vårdförbundet redan vet: att sifferlösa avtal i kollektivavtalet leder till ökad lönespridning och högre löner! Arbetsmarknadsekonomiska rådet har tittat på sjuksköterskor i kommuner och landsting och jämfört deras löneutveckling med andra grupper i offentlig sektor som inte har sifferlösa avtal. Resultatet visar att sifferlösa avtal leder till större lönespridning, höjda löner på orter med brist på arbetskraft och att arbetstiden förkortas. Vårdförbundets medlemmar har bevisligen gagnats av den strategi som förbundet valt för lönebildningen! Vi är som vanligt stolta men inte nöjda: Lönegapet till manligt dominerade yrken med samma utbildningslängd och svårighetsgrad som våra medlemmar är fortfarande stort. Men det har krympt mer med de sifferlösa avtalen.??

Så vilka lösningar kommer Vårdförbundet att lyfta, för att påverka inför valet? Vi kommer att vara så konkreta som möjligt: det handlar om att uppgradera hur vården är organiserad, genom exempelvis personcentrerad vård, bättre digitala hjälpmedel och ökad grundbemanning. Det handlar också om värderingen av själva vårdyrkena, där lösningarna stavas bättre villkor, höjda löner, fler utbildningsplatser och betald akademisk specialisttjänstgöring. ?

Så kom ihåg, att även om Vårdförbundet kanske kommer att prata mycket om väljare och patienter under detta valår, så är det som alltid du som medlem som är vårt främsta fokus! Allt vi gör, gör vi för att du ska få det bättre.

Ur min agenda i mars:

7-9: Studiebesök på Island med bland andra ordföranden för Svensk sjuksköterskeförening
12: Referensgrupps­möte, regeringens utredning för god och nära vård
13: Möte med Välfärdsrådet
15: Mingel med Moderaternas sjukvårdsnätverk
22: OFR styrelsemöte

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida