SKÅNE. Sa upp samverkansavtalet

25 februari 2010

– Om vi ändå bara får information om redan fattade beslut ska vi inte lura oss själva och medlemmarna att tro att vi har någon möjlighet att påverka, säger Vårdförbundet Skånes ordförande Pia Arndorff.?

Det som fick bägaren att rinna över var att fackförbunden i princip bara fick besked om att de båda universitetssjukhusen i Malmö och Lund skulle slås samman. Innan dess hade pressen fått ta del av informationen i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida