Skärpta krav för bättre arbetsmiljö

Skärpta krav för bättre arbetsmiljö
Sineva Ribeiro. Foto Anna Simonsson

Psykisk ohälsa. För mycket att göra, högt tempo ?och problem i relationerna på jobbet är stora ?riskfaktorer. Nu skärps kraven på din arbetsgivare att ordna en god psykosocial arbetsmiljö.

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren. Akut stress­reaktion är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Hög arbetsbelastning utan möjlighet till återhämtning, samt problem i relationer på arbetsplatsen är vanliga orsaker. Och vi som arbetar dygnets alla timmar i ansvarstyngda yrken tillhör den främsta riskgruppen. ?

Vid månadsskiftet mars-april började nya regler kring arbetsmiljön att gälla. Arbetsgivaren blir skyldig att ha kunskap om vilka krav som ställs på dig i ditt arbete. Det handlar bland annat om arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsmängd. Men också om det psykosociala klimatet i stort — om att förebygga och ingripa mot kränkande särbehandling och mobbning. ?

Ansvaret ligger på arbetsgivaren att se till att resurser och krav väger jämnt. Det som annars ofta händer är att du själv kompenserar — jobbar över, struntar i raster och jobbar hårdare för att hinna med och leva upp till ditt ansvar gentemot kolleger och patienter. Utan tillräcklig återhämtning blir situationen till slut ohållbar. ??

Den psykiska ohälsan kostar mycket för den som drabbas. Sömnstörningar, depression och utmattningssyndrom får konsekvenser för både arbetsliv och privatliv och det kan ta mycket lång tid att ”komma tillbaka”. Men det är en dålig affär även för arbetsgivare och för samhället.?

De nya föreskrifterna lägger det tyngsta ansvaret på cheferna genom att tydliggöra att orsakerna till psykisk ohälsa främst hänger ihop med hur arbetsgivaren organiserar arbetet och det sociala samspelet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket får nu även möjlighet att göra kontroller hos arbetsgivare med fokus på arbetets organisering och psykosocial arbetsmiljö. Om reglerna inte följs riskerar arbetsgivaren vite.?

Arbetstidens förläggning är en jätteviktig fråga för att alla ska få tillräckligt med vila och återhämtning. Men stressen handlar också om hur man planerar verksamheten, bland annat gäller det att använda den kompetens som finns bland medarbetarna på rätt sätt.

??De nya arbetsmiljöreglerna är en bra grund för att vi ska kunna fortsätta utveckla en hälsosam vårdmiljö där alla mår bra — både vi som arbetar i vården och de vi är där för att hjälpa. Ett första steg på din arbetsplats kan vara att starta en dialog mellan medarbetare, förtroendevalda skyddsombud och chefer. Arbetar vi systematiskt med vår arbetsmiljö? Hur har vi det och vad behöver vi göra annorlunda? Vad har vi för verktyg och kunskaper? Prata gärna med den förtroendevalda på din arbetsplats, eller kom till något av Vårdförbundets medlemsmöten så berättar vi mer.

Ur min agenda i april:

  • 4: TCO styrelsemöte
  • 5: Styrelsemöte SSN, sjuksköterskors samarbete i Norden
  • 7: Partnermöte Leading Health Care
  • 11-12: TCO förbundskonferens
  • 12-13: IHI, Institutet för vårdutveckling, Göteborg
  • 15: Deltar vid biomedicinska analytikernas yrkesdag, Göteborg
  • 26: Nationellt möte om personcentrerad vård
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida