SKL: Huvudansvaret för vårdkonflikten ligger hos Vårdförbundet

SKL kände inte igen Vårdförbundets bild av hur det såg ut när det gäller lönerna i landsting och kommuner. Därför haltade förhandlingarna redan från början.

25 juni 2008

Det sa Ingela Gardner Sundström (m), ordförande i Sveriges kommuner och landstings förhandlingsdelegation, när hon i dag på en pressträff summerade avtalsförhandlingarna 2007 och 2008.

– Det är viktigt att man har samma verklighetsbild, sa hon. Men eftersom Vårdförbundet i slutfasen fick ge oss rätt om hur utfallet hade varit, ligger huvudansvaret för konflikten på dem.

Samtidigt medgav hon att det finns landsting där lönebildningen inte har fungerat som den borde.

– Ansvaret för det ligger förstås hos oss på arbetsgivarsidan.

Peka med hela handen

Med det nya avtalet blir det tydligare att SKL kan vara väldigt tydliga i sina påpekanden gentemot medlemmarna – kommunerna och landstingen – om hur lönebildningen lokalt ska gå till.

– Men även om vi kan ”peka med hela handen” är det i slutändan ändå kommuner och landsting som bestämmer själva.

Det finns också internationellt en ilska hos dem som arbetar i välfärdssektorn: de känner sig felavlönade. Massuppsägningarna i Finland och strejken i Danmark nämndes som exempel. Ingela Gardner Sundström kände igen bilden.

– Men vi råder inte själva över det. Vi kan inte plötsligt ge mycket högre löneökningar än vad man har fått i andra sektorer i samhället – åtminstone inte innan det finns en allmän acceptans i samhället för att lönerna i välfärdssektorn ska öka mer än andras.

För liten lönespridning

Hon erkände att lönespridningen inom välfärdssektorns yrken är för liten och sa att det är en viktig arbetsuppgift för SKL att påverka sina medlemmar att öka den.

– Vi måste se till att kompetens, ansvar och utbildning/fortbildning avspeglas bättre i plånboken.

Vill inte ha centrala löneavtal på höga nivåer

Agneta Jöhnk, ny chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL – hon tillträdde samma dag som vårdkonflikten bröt ut – lovade också att arbeta hårt för att den individuella lönemodellen ska få bättre genomslag i alla kommuner och landsting.

– Jag ser det som ett av mina viktigaste uppdrag. Lyckas vi inte kommer vi inför nästa avtalsrörelse att möta krav på större centrala påslag och mindre utrymme i kommuner och landsting för individuella löner, sa hon.

Ingela Gardner Sundström erkände också att SKL inte tidigare hade varit tillräckligt tydliga med att ledande politiker i kommuner och landsting har ett viktigt arbetsgivaruppdrag.

– Man blir politiker för att man har ett brinnande intresse för skolan eller vården eller vad det kan vara, inte för att bli arbetsgivare.

Samma diskussioner som inför brandbilsinköp

Samtidigt pekade hon på att SKL redan i fjol samlade ledande politiker och tjänstemän i kommuner och landsting till en heldag som handlade just om deras ansvar som arbetsgivare. Och att organisationen ska fortsätta på den inslagna vägen.

– Det bör vara samma intensiva diskussioner inför årets löneöversyn som det är inför köpet av en ny brandbil eller byggandet av en ny simhall, sa Ingela Gardner Sundström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida