Slåss för kollektivavtal

Region Jönköping anlitade bemannings­bolag som saknar kollektivavtal utan att samverka med förbundet. Nu ska rutinerna skärpas.

5 augusti 2015

I början av sommaren upphandlades ramavtal med fem bemanningsbolag för uthyrning av sjuksköterskor. Tre av dessa saknade kollektivavtal. Vårdförbundet fick kännedom om affären via lokala medier, vilket skapade irritation.

— Vi fick aldrig chansen att framföra våra synpunkter eller möjlighet att kräva vissa skrivningar om villkor i upphandlingsunder­lagen, säger Eva-Lotta Lager, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning Jönköping.

Ett av de anlitade bolagen är Orange personal, vars villkor är starkt ifrågasatta av Vårdförbundet. De hyr ut personal från olika delar av EU via ett bolag i Litauen som saknar svenskt kollek­tiv­avtal. Avdrag på lönen görs för svenskkurs, boende och resor, samtidigt som pensioner och försäkringar betalas ut enligt regelverken i sjuksköterskornas hemländer.

— Det regionen har gjort går inte att beskriva med något annat ord än social dumpning. Lite cyniskt kan man väl säga att det enda de har krävt är att bemanningsbolagen ska följa regionens tobakspolicy, säger Sven Lindblom, ombudsman i Jönköping.

Lars Hezsö på Orange personal vänder sig starkt mot uttalandet och menar att man hyr ut sina sjuksköterskor med kollektivavtalsliknande villkor.

— Det innebär bland annat att de får samma löner som svenska sjuksköterskor.

Vårdförbundet har tillsammans med regionen under en längre tid sett över det samverkans­avtal som finns mellan parterna. Bland annat vill Vårdförbundet bli mer delaktigt vid upphandlingar, och att regionen ställer hårdare krav på de bolag som anlitas.

Enligt Vårdförbundet innebar regionens agerande inte bara ett bakslag i det arbetet, utan också ett brott mot medbestämmandelagen, mbl. De krävde en förhandling om det inträffade samt 200 000 kronor i skadestånd.

I slutet av juni hölls ett möte där regionen utan omsvep erkände att det hela gått för fort.

— Som arbetsgivare informerade vi om att det är ett rent förbiseende att samverkan inte skett och att det är olyckligt. Vi har inte på något sätt medvetet agerat utan att samverka, säger Anders Liif, personaldirektör i Region Jönköping.

Skadeståndet landade till slut på 50 000 kronor. Samtidigt får förbundets medlemmar rätt till en eftermiddag med kompetensutveckling. Men det kanske viktigaste är att arbetsgivaren har lämnat skriftliga löften om att rutinerna ska förbättras och förslag på hur det ska gå till.

— Förhoppningsvis blir det bättre efter det här. Det var målet med vårt agerande, säger Eva-Lotta Lager.

Vårdförbundet kan inte påverka avtalen med de fem bemanningsbolagen, som sträcker sig över minst två år. Händelsen stärker lokalavdelningen i sin övertygelse om att hyrpersonal är en nödlösning i brist på bättre alternativ.

— Vi vill att man ska satsa på kompetensutveckling och strukturerad yrkesintroduktion för att kunna behålla dem som redan finns i verksamheten, säger Eva-Lotta Lager.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida