Specialistkunskap, viktigt ord under utredning

Vad menar vi egentligen med specialistkunskap? Den frågan ställer sig Vårdförbundet som tillsätter ett projekt för att få kraft bakom orden när det är dags för lokala lönediskussioner.

Förutom att fatta beslut om ett nytt avtal med SKL, Sveriges kommuner och landsting, kom extrakongressen i går överens om att starta ett projekt som får i uppdrag att konkretisera begreppet ”specialistkunskap”.

Syftet är att fylla ordet med ett gemensamt innehåll och visa på en tydlig koppling mellan specialistkunskap, verksamhetsutveckling och lokal lönebildning, berättar Ulla Althin, ordförande för Stockholmsavdelningen som kom med yrkandet.

– Nu, när vi pratar om specialistkunskap, menar vi ofta väldigt olika saker. Det blir det inte någon kraft i, säger hon.

Arbetsgivarna ser inte kopplingen

I det nya avtalet med SKL står det formulerat att kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamhetens mål ska ge högre lön. Nytt i avtalet är också att de lokala parterna tidigt under löneprocessen måste diskutera lönestrukturfrågor.

– Vi måste kunna använda ordet specialistkunskap på ett klokt sätt för att visa att det har betydelse . I dag är arbetsgivarna dåliga på att se kopplingen mellan specialistkunskaper, verksamhetsutveckling och löneutveckling. Kan vi tydligt visa detta för arbetsgivaren har vi något att bemöta dem med, säger Ulla Althin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida