Ställ dig själv mot väggen

Sveriges första manliga sjuksköterska liknades vid ett aprilskämt. Han bröt mot rådande normer om hur en man ska vara och hur en sjuksköterska ska vara: en självuppoffrande kvinna.

Fortfarande, 60 år senare, kan manliga sjuksköterskor känna att de bryter mot bilden av vad manlighet är. Och våra nya kolleger som med stark röst kräver att bli rätt värderade och vägrar en första lön under 24 000 kronor — de bryter också mot normen och väcker därför starka känslor hos många.

Man kan tycka att maktstrukturer och normer känns cementerade i samhället — ”så har det alltid varit”. Men det är ju alla vi i samhället som bär upp dessa normer. Och det är bara vi som kan förändra dem.

Ställ dig själv mot väggen: Hur bemöter och värderar du andra människor? Vilka normer om etnicitet, sexualitet eller social status styr dig i din värdering av människor du möter? Hur förhåller du dig till de två kvinnorna som kommer till akuten? Är det säkert att de är väninnor? Och får det någon betydelse att mannen vid inskrivningen heter Ahmed och inte Hans?

Jag vill ha en förändring. Jag vill att medlemmar i Vårdförbundet ska värderas utifrån sin egen kunskap och vad var och en bidrar med. Inte utifrån gamla unkna normer om en självuppoffrande, vän kvinna som vårdar för att det ”ligger i hennes natur”. Jag vill att unga killar ska se våra yrken som viktiga och spännande och vilja satsa på vården. Och jag vill att det ska vara självklart att alla människor, oavsett bakgrund, utseende eller andra egenskaper eller omständigheter ska ha samma rättigheter till en god vård och ett värdigt bemötande.

Det enda sättet att förändra är att börja med sig själv för att sedan försöka påverka andra. Därför har Vårdförbundet tagit fram en bok, Genusyrsel och normuppror, som handlar just om normer. Du som är medlem kan beställa boken gratis i vår medlemsbutik på webben.

Därför stod också boken i centrum när Vårdförbundet deltog vid årets politikervecka i Almedalen. Där bjöd vi bland andra in politiker från flera riksdagspartier till en debatt om normer och värderingar. Genusfrågan och värderingen av traditionellt kvinnliga yrken SKA upp på agendan inför valet nästa år!

Vi måste tro på oss själva och stötta varandra. Men vi måste också våga se oss själva i vitögat. Det är inte helt bekvämt att konfrontera sig själv. Men alternativet är inte heller så roligt: att fortsätta blunda för normernas betydelse och därmed också tyst acceptera att själv bli bedömd och värderad som en självuppoffrande kvinna som valt sitt yrke utifrån ett kall.

Ur min agenda i augusti:


1-16: Semester
20: Presidiemöte mellan Vårdförbundet och IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap
27-28: Förbundsstyrelsen sammanträder
29-30: Medarbetar­dagar i Vårdförbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida