löner

Starkt missnöje med löneförhandlingarna

Starkt missnöje med löneförhandlingarna
- Jämfört med kommunerna i Västerbotten ligger nu landstingslönerna långt efter, säger Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten.

I Västerbotten har årets löneförhandlingar avslutats i oenighet. Vårdförbundet är mycket kritiskt till landstingets låga bud och varnar för följderna.

– Vi befarar att ännu fler kommer att lämna landstingsvården nu. Det här duger inte om man vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla sin personal, säger Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten.

För första gången på flera år har Vårdförbundet förhandlat direkt med landstingsledningen i stället för att ha en process där var och en har lönesamtal med sin chef.

– Vi har varit missnöjda med hur löneprocessen i landstinget fungerar under en längre tid och förra året var det riktigt illa. Därför valde vi att ta en traditionell förhandling i år, förklarar Jenny Olsson.

Budet: 2,2 procent

Men det har varit som att möta en vägg, enligt henne. Landstingets bud motsvarar 2,2 procent, vilket är alldeles för lågt anser Vårdförbundet som yrkade på 3 procent för grundutbildade och 4 procent för specialister.

– Vi har bett både högsta ledningen och ansvariga politiker om mer pengar, men fått kalla handen, säger Jenny Olsson.

Enligt henne innebär resultatet av förhandlingarna att Västerbotten halkar ner till att vara bland de fem landsting som ligger lägst i löneligan.

– De förstår inte att de måste satsa för att komma ur den här krisen. De bara drar ner på vård och stänger avdelningar. När de gäller sommaren får vi inte ens några siffror på hur många sjuksköterskor som saknas, säger Jenny Olsson.

Informera medlemmarna

Vårdförbundet anser nu att årets löneförhandlingar är avslutade i oenighet och kommer att hålla informationsmöten med medlemmarna på sjukhusen i länet.

Landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg menar dock att alla delar i förhandlingen inte är klara och vill därför inte gå in på några detaljer, säger hon till Västerbottens-Kuriren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida