Stockholmsstrejken utvidgas på fredag

Strax innan tidsfristen gick ut för förhandlarna i vårdkonflikten att själva lösa tvisterna om eventuell samhällsfarlighet i Vårdförbundets konfliktvarsel i Stockholm kom parterna överens.

Överenskommelsen innebär att alla Vårdförbundets medlemmar, 61 sjuksköterskor, på vårdavdelningarna A25a, R19 och R 16 på Karolinska universitetssjukhuset i Solna går ut i strejk från klockan 12.00 på fredag. Det innebär att de tre vårdavdelningarna stänger helt.

Samtidigt går också omkring två tredjedelar av Vårdförbundets 210 medlemmar ut i strejk på röntgen på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Överenskommelsen gäller dessutom två tredjedelar av de 146 medlemmarna på anestesi på Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Solna, och två tredjedelar av de biomedicinska analytikerna på Karolinska universitetssjukhusets labb i Huddinge och Solna.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är nöjd med att Centrala nämnden till slut blev helt utan ärenden om samhällsfarliga stridsåtgärder.

– Det visar att vi inte har lagt  något samhällsfarligt varsel. Om arbetsgivaren har synpunkter på ett varsel lyssnar vi och tar hänsyn till det om vi tycker att det är befogat.

Hon ser utgången som en seger för Vårdförbundet:

– De undantag som nu har gjorts är ändå få i förhållande till det varsel vi lade.

Hon är missnöjd med hur arbetsgivarna har hanterat frågan om samhällsfarlighet – och också hur man använt sig av dispenser och skyddsarbete.

– Vi har vissa konfliktverktyg. De ska användas med respekt. Vi överutnyttjar dem inte.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida