Stöd från LO och TCO för Vårdförbundets kamp

Det är viktigt att sjuksköterskorna får en uppgörelse som de accepterar och att vi får en jämställd och rättvis lönesättning på hela arbetsmarknaden.

Det säger LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin i ett uttalande angående Vårdförbundets strejk.

Hon är en av alla som har uttalat sig om konflikten. I morgon tisdag kl 12 träder det tredje varslet i kraft.

En av dem som stöder Vårdförbundets krav är TCO:s ordförande Sture Nordh, som på förbundets kongress i veckan bland annat sa:

– Era yrkesgrupper, som till största delen arbetar inom kommuner och landsting, är underbetalda i förhållande till sin utbildning, sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Ert krav på uppvärdering av era yrken lönemässigt har därför fullt stöd från TCO och från de andra medlemsförbunden. Utbildning och ansvarstagande måste löna sig!

Förutom de nämnda har ett tjugotal företrädare för fackliga organisationer på olika nivåer uttalat sitt stöd för Vårdförbundets krav, liksom nästan lika många företrädare för olika politiska schatteringar. Systerorganisationerna i de andra nordiska länderna stödjer också Vårdförbundet.

En förteckning över dem som stödjer Vårdförbundet finns här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida