Strejkande medlemmar hotades med polis

Vårdförbundet på Gotland ifrågasatte varför en planerad operation skulle utföras trots att man bara hade givit dispens för akuta operationer. Då hotade arbetsgivaren med polis.

Sjuksköterskor på Visby lasarettet larmade Vårdförbundet om att arbetsgivaren tänkte genomföra en planerad operation trots att den verksamheten är uttagen i strejk.

– Då blev arbetsledningen hotfull mot personalen och anklagade sjuksköterskorna för att ha röjt sekretessbelagd information. De kallade in enskilda personer och sa att de skulle gå igenom inloggningsuppgifterna. De hotade med polisanmälan om det var något galet, säger Maria Ahlmark, ordförande för Vårdförbundet på Gotland.

Ingen sekretessbelagd information hade röjts.

– Glasklart – våra medlemmar vet vad som gäller. Att tala om att en operation med den eller den diagnosen ska utföras utan att gå in på personuppgifter är inget brott mot sekretessen.

Själva hanteringen av ärendet och hotet om polisanmälan har skrämt medlemmarna.

– De ska känna att de är fria att prata med oss, sitt fackförbund. Det blir de rädda för att göra när de hotas med repressalier på det här sättet, säger Maria Ahlmark.

”Strular med formaliteterna”

Vårdförbundet på Gotland är över huvud taget starkt kritiska mot hur arbetsgivarsidan har tagit sitt ansvar för vården under konflikten.

– De strular med formaliteterna, i stället för att ägna kraft och energi åt att rigga sin verksamhet så att den fungerar.

På en avdelning på lasarettet varslade Vårdförbundet om att alla sjuksköterskor skulle tas ut i strejken. Arbetsgivarna hävdade att det var samhällsfarligt, och Vårdförbundet gick med på att avdelningen skulle bemannas med fyra sjuksköterskor. Men under två dagar fanns det bara tre sjuksköterskor på plats; den fjärde som skulle ha arbetat var sjukanmäld.

– Det tog en kvart, sedan visste vi att det fattades en, berättar Maria Ahlmark. Men på arbetsgivarsidan visste man ingenting, inte förrän vi efter två dagar påpekade hur det låg till. Sedan har det förstås rättats till.

Dålig kontakt

Hon tror att det beror på att den högsta ledningen har dålig kontakt med cheferna ute i verksamheten.

På laboratoriemedicinskt centrum hade chefen, som nu är uttagen i strejk, noggrant gått igenom vad som var att vänta av analyser som behövde köras akut. Men arbetsgivarna vare sig begärde dispens eller förhandlade om skyddsarbete i förväg.

– Nu blev personalen orolig för hur det skulle bli. Det ser jag som ett hot mot säkerheten; energin går åt till att oroa sig i stället för att se till att proverna behandlas på ett säkert sätt, säger Maria Ahlmark.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida