Strejken kan tvinga Region Skåne köpa platser utomläns

De svårt sjuka cancerpatienter som sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg sagt sig inte kunna behandla på grund av strejken kan komma att beredas plats i andra landsting. Det beskedet fick sjukhuscheferna i dag efter ett möte med regionledningen i Skåne.

En expertgrupp har i dag bildats för att samordna alla operationer och övrig behandling av cancerpatienter i Skåne. I gruppen ingår kirurger, onkologer och vårdkoordinatorer från de skånska sjukhusen.

? Det kan bli aktuellt att köpa platser i andra landsting, men i första hand ska vi förstås försöka utnyttja de platser som finns i Region Skåne, säger chefläkaren Karel Marsal.

Varje dygn ska de olika enheterna på sjukhusen rapportera in behov och tillgång till expertgruppen, som sedan får ta ställning till i vilken mån tjänster måste köpas in från andra landsting eller regioner.

Välkomnas av Vårdförbundet

Beskedet tas emot positivt av Vårdförbundet.

? Detta är precis vad vi vill. Vi önskar ju att cancerpatienterna ska få den vård som var tänkt från början. Vi har undantagit all cancervård i Skåne och till och med öppnat 20 nya platser i Helsingborg, säger Mats Runsten, vice ordförande i förbundets Skåneavdelning.

Men han är samtidigt kritisk till att regionen inte förrän nu börjar planera för vård utomläns och att ingen inventering av platstillgången i andra landsting har gjorts förrän nu.

? Regionen har haft över två veckor på sig att dirigera om dessa patienter till andra sjukhus, andra landsting eller till andra länder. Men ingenting har skett utan man har gett besked till patienterna i dörren att operationerna är inställda. Sedan hänvisar man dem till Vårdförbundet. Men vi kan inte svara för hur regionen omfördelar sin verksamhet.

Han påminner också om att regionen och Vårdförbundet så sent som för bara några dagar sedan var överens om att strejken inte var samhällsfarlig.

Patienterna fick vända i dörren

Under de senaste dagarna har minst nio patienter med bröstcancer och stort behov av operation i princip fått besked i dörren om att den har ställts in, vilket av Vårdförbundet uppfattats som ett propagandatrick från regionen med syftet att få Vårdförbundets strejk att framstå som just samhällsfarlig. Speciellt som det har framkommit att andra patienter utan cancerdiagnos har opererats samtidigt som cancerpatienter har nekats vård.

Chefläkaren Karel Marsal förnekar att de prioriteringar som hittills gjorts har haft som syfte att skada Vårdförbundets anseende.

? Det ligger självklart ingenting i det. Våra beräkningar från början var att vi skulle klara att ta hand om alla cancerpatienter. När konflikten bröt ut hade vi 40 överbeläggningar i Lund. När det sedan blev helt stopp på akuterna i Helsingborg och Ystad ökade trycket ytterligare på Lund som redan hade flera akuta patienter och operationer i gång. Då minskade tyvärr utrymmet för canceroperationer. Det beklagar vi, säger Karel Marsal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida