Strejken rycker allt närmare

Strejken rycker allt närmare
Runt om i landet demonstrerade i dag Vårdförbundets medlemmar för bättre lönevillkor. Här från demonstrationen i Lund. Foto: Anders Olsson.

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL står för långt från varandra för att kunna hejda en konflikt. Det konstaterade medlarna i dag när de träffade parterna i ett sista medlingsförsök före den utlysta strejkstarten på måndag kl. 12. Runt om i landet manifesterades samtidigt missnöjet med lönerna i demonstrationer.

I Göteborg räknade polisen till mellan 1 000-1 500 demonstranter och i Stockholm cirka 500. Över hela landet handlade det om åtskilliga tusen som var ute på gator och torg för att kräva högre löner.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund deltog i Stockholmsdemonstrationen. Hennes budskap var: ”Det får vara slut på att lönediskriminera högskoleutbildade livsviktiga yrken i välfärdssektorn!”.

Efter dagens samtal med medlarna tycks det inte finnas något som kan hejda ett strejkutbrott klockan 12 på måndag. Då utlöses det första av Vårdförbundets varsel som omfattar 3 500 medlemmar.

Ett andra varsel är lagt till den 5 maj klockan 12 och omfattar lika många.

Nämnd ska avgöra samhällsfara

Men det är långt ifrån osäkert om strejken verkligen kommer att bli så omfattande som Vårdförbundet vill, åtminstone inte initialt.

Lokalt har arbetsgivarsidan på flera håll i landet hävdat att flera av de varsel som har lagts hotar att bli samhällsfarliga. Eftersom Vårdförbundet ansett motsatsen har dessa varsel  hänskjutits till den gemensamma centrala nämnd som parterna i går tillsatte.

Varsel kan skjutas upp i 14 dagar

Nämnden består av tre personer från vardera part samt tre oberoende personer som tillsammans ska avgöra vilka delar av konflikten som riskerar att bli samhällsfarliga med risk för liv och bestående ohälsa.

När väl frågan har gått till den centrala nämnden kan varslade stridsåtgärder som bedömts samhällsfarliga, och som inte redan har påbörjats, skjutas upp 14 dagar i avvaktan på nämndens utlåtande.

(Artikeln uppdaterad klockan 23.40)

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida