Studenter ny grupp i Vårdförbundets vision

Västra Götaland vann en delseger i slaget om Vårdförbundets vision. Visserligen röstade kongressen ja till förbundsstyrelsens förslag — men några förändringar fick gehör. Läs den nya visionen här.

26 november 2008

Kongressen inleddes med en debatt om Vårdförbundets vision fram till år 2018. Avdelning Västra Götaland var inte nöjd med förbundsstyrelsens förslag utan hade tagit fram ett eget – med andra och färre punkter, omarbetade rubriker och med en annan ordning än i förbundsstyrelsens förslag.

– Vi har jobbat mycket med texterna och frågat oss vem visionen är till för. Jo, för Vårdförbundets medlemmar, därför ska ”Vi” vara först, sade Marie Öberg Flood från Västra Götaland.

Kravet på att sätta ”Vi” först stöddes av Kristina Fluur Hedman, Jämtland, och Tina Javidi, Västmanland.
Stefan Larsson, Dalarna, Stefan Bergman, Skåne och Anna Vellet, Örebro, stödde däremot förbundsstyrelsens förslag.
– Peta inte i orden, använd visionen i stället! uppmanade Anna Vellet.
Kongressen beslutade att ”Vi” ska läggas först i visionen.

Studenter får vara med

I sitt alternativa förslag hade avdelning Västra Götaland lagt till gruppen studenter i uppräkningen av de fyra professionerna. Jani Stjernström från avdelning Västmanland ville hellre slopa rangordningen av yrkesgrupperna än formulera en ny.
– Gör en fyrklöver, uppmanade hon.

Dessutom ville Jani Stjernström göra två tillägg, ett om att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ett om att Vårdförbundets medlemmar ska vara verksamma i en hälsosam arbetsmiljö.

Kongressen beslutade att föra in studenter i den inledande texten och följa Jani Stjernströms förslag om att inte rangordna yrkesgrupperna utan i stället utgå från en fyrklöver i layouten. Det beslutades också att Vårdförbundet ska arbeta för att skapa ett hållbart arbetsliv.

Floskler i formuleringarna

Anette Johansson, avdelning Stockholm, varnade för att visionstexten var lite ”floskellik” och behöver stöd av ett diskussionsmaterial inför diskussionerna på arbetsplatserna. Lisbeth Löpare Johansson från förbundsstyrelsen uttryckte sympati för det:

– Helst skulle man vilja ha en lucka att lyfta för att under varje punkt ha plats för en fördjupad diskussion, sa hon.

Under debatten framfördes också synpunkter på bilder och layout, synpunkter som Anna-Karin Eklund lovade att förbundsstyrelsen skulle ta med sig. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida