Studenter tror på bättre villkor hos privat arbetsgivare

Studenter tror på bättre villkor hos privat arbetsgivare
S:t Görans sjukhus är en av många privata arbetsgivare i Stockholm.

Sant eller inte. Blivande barnmorskor och sjuksköterskor tror att de får högre lön och bättre gehör för egna idéer om de arbetar privat.

Undersökningen är beställd av den privata arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och gjord av undersökningsföretaget Novus. De har intervjuat 200 blivande barnmorskor och lika många sjuksköterskestudenter och blivande fysioterapeuter per telefon.

Viktigt att kunna välja

  • 7 av 10 anser att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare – privat eller offentlig.
  • Bättre lön och andra förmåner får man hos privata arbetsgivare tror 92 procent av barnmorskorna och 83 procent av sjuksköterskorna.

Karriärmöjligheter

När det gäller möjligheter till karriär och utveckling är skillnaderna inte lika stora. 39 procent av sjuksköterskorna och 51 procent av barnmorskorna tror att det är bättre hos privat arbetsgivare. Ungefär en tredjedel tror det är lika, medan 26 procent av sjuksköterskorna och 13 procent av barnmorskorna tror det är bättre hos offentlig arbetsgivare.

Att få gehör för egna idéer kring förbättringar av verksamheten är lättare hos privat arbetsgivare tror 58 procent av samtliga. Ingen skillnad anser 29 procent och 11 procent tror att det är lättare hos landsting och kommuner.

Många säger sig också vara positiva till att bli företagare. 57 procent av barnmorskorna och 46 procent av sjuksköterskorna svarar ja eller kanske på frågan om de kan tänka sig att starta eget någon gång under sitt yrkesliv.

”Stämmer inte med verkligheten”

Enligt den här begränsade undersökningen verkar det alltså som att blivande sjuksköterskor och barnmorskor har en mer positiv inställning till privata än offentliga arbetsgivare. Frågan är om de offentliga arbetsgivarna verkligen är sämre eller om de har ett oförtjänt dåligt rykte bland studenterna? Vårdfokus ställde frågan till Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Det här är ju den bild de har, vad de tror, men det kanske inte stämmer så bra med hur det verkligen ser ut.

Har de studerande en felaktig bild av hur det är att arbeta i landsting och kommuner, menar du?

– Vi har inte gjort någon undersökning som har jämfört privata och offentliga arbetsgivare inom hälso- och sjukvården när det gäller lön, karriärmöjligheter och hur mycket inflytande de anställda har. Men det vore intressant att göra det för att få fram en sann bild.

Negativ bild i media

Varför har studenterna den här bilden, tror du?

– Tyvärr har nog landsting och kommuner ett sämre rykte än vi förtjänar. Det finns väldigt mycket som fungerar väl, men mediebilden är ofta vinklad eller fokuserad på problem. Vi arbetar på att försöka sprida en mer sann bild av hur det verkligen är. Man kan också fundera över vad de har för bild när de tänker på privat arbetsgivare – är det ett eget företag, en liten vårdcentral eller en stor privat koncern?

Viktigt med mångfald

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund säger att undersökningen visar hur viktigt det är med en mångfald av arbetsgivare inom vården.

– Privata vårdföretag är bra arbetsgivare och bidrar till välfärden i dag. Vi står inför stora demografiska utmaningar och då behövs attraktiva arbetsgivare, säger hon.

Det håller Caroline Olsson på SKL med om och tillägger att hon ser positivt på att det finns en rörlighet mellan arbetsgivare.

Om undersökningen

  • Omfattar 600 intervjuer med studerande (200 sjuksköterskor, 200 barnmorskor, 200 fysioterapeuter).

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida