SUNDSVALL. En av sex får lämna sjukhuset

I slutet av mars meddelade ledningen vid Sundsvalls sjukhus att personalstyrkan ska minskas med cirka 500 personer. Ett privat konsultföretag ska se över hur sjukhusvården i Västernorrland ska kunna komma ned i samma kostnadsnivå som jämförbara län. För en dryg månad sedan meddelades att cirka 300 tjänster ska bort från Örnsköldsviks sjukhus.

Nu är sparkravet klart för Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, 235 miljoner kronor fram till 2011. Cirka 500 av de 3 000 anställda kommer att beröras genom att antalet fasta tjänster minskar, färre vikarier anställs och pensionsavgångar inte återbesätts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida