Svårare för enskilda att driva mål i AD

Från och med den 1 november i år kommer det att bli svårare för oorganiserade arbetstagare att driva enskilda mål i AD, Arbetsdomstolen. Då kommer det att krävas prövningstillstånd för att få överklaga mål från tingsrätten till AD, som endast i undantagsfall brukar ändra domslut från tingsrätterna.

Fackföreningsmedlemmar berörs inte då föreningen har tagit på sig att driva den enskildes ärende, eftersom de kan påbörja den arbetsrättsliga processen direkt i AD. Såväl Vårdförbundet som TCO är positiva till prövningstillstånd eftersom det förväntas leda till en snabbare och bättre handläggning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida