Svårare för oorganiserade få sina fall prövade i Arbetsdomstolen

Från och med den 1 november 2008 kommer det att bli svårare för oorganiserade arbetstagare att driva enskilda mål i AD, Arbetsdomstolen.

I tisdags antog nämligen riksdagen regeringens förslag om att det ska krävas prövningstillstånd för att få överklaga mål från tingsrätten till AD, som endast i undantagsfall brukar ändra tingsrättens domslut.

De nya rutinerna berör inte arbetstagare som är medlemmar i en fackförening där föreningen tagit på sig att driva den enskildes ärende, eftersom fackföreningar alltid kan påbörja den arbetsrättsliga processen direkt i AD.

Såväl Vårdförbundet som TCO tycker att det är ett bra beslut eftersom ett led med prövningstillstånd förväntas leda till en snabbare och bättre handläggning av de mål som omfattas av systemet . Det ger även domstolen förutsättningar att snabbare och kraftfullare fokusera på de mål som kräver fullständig prövning.

Beslutet innebär också att ordföranden i AD ska anställas som ordinarie domare framöver. I dag förordnas de tre år i taget.

? Genom att de får ett starkare och mer rimligt anställningsskydd stärks AD-domarnas ställning gentemot statsmakten, säger TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida