Ta tryckkokaren på allvar

Ta tryckkokaren på allvar
Sineva Ribeiro.

Lön. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson kallar frustrationen som byggts upp inom den kvinnodominerade offentliga sektorn för en tryckkokare. Jag kan inte annat än hålla med.

3 december 2014

Den svenska modellen, där industrins löneökningar är norm för alla andra, har under lång tid gjort att vi haft en stabil lönebildning. Men modellen har ett stort problem. Vi som är yrkesverksamma inom den kvinnodominerade offentliga sektorn har tillåtits halka efter. Och år efter år av uppdämd ilska och frustration över en total felvärdering av vår yrkesinsats och vår kunskap gör att tryckkokaren snart kan komma att explodera. ?

Löneskillnaderna som finns mellan offentlig och privat sektor kan inte jämnas ut så länge löne­utrymmet begränsas av att industrin ­ska vara normgivande. Det är ingen framkomlig väg att ställa en kvinnodominerad underbetaldgrupp mot en annan för att vi ska ”dela på samma kaka”.??

I sin årliga rapport om jämställdhetsgapet i G20-länderna slår World Economic Forum fast att det kommer att dröja ända till år 2095 innan vi når en jämställd ekonomi i världen. Visst ligger vi i framkant här i Sverige, men fortfarande är de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män så stora att vårt årtal för ekonomisk jämställdhet hamnar kring 2080. Det är helt oacceptabelt!?

Lönediskriminering av kvinnodominerade yrken leder till en ond cirkel. I väldigt många relationer faller ansvar för barn, socialt liv och hushållsarbete tyngre på den som tjänar minst. ”Vi förlorar ju minst på att du är föräldraledig/arbetar deltid.” I sin tur påverkar detta möjligheterna till löneutveckling. ?

Konsekvenserna av löneskillnaderna syns inte bara här och nu, de gäller också vår framtid. Kvinnor får lägre pensioner och löper betydligt större risk att bli fattiga äldre. Men det är inte enbart kvinnor som förlorar på snedfördelningen. Hela samhället är förlorare. Till exempel visar Oxfam, en organisation som arbetar mot fattigdom, i sin rapport The G20 and gender equality att om lönenivån för kvinnors förvärvsarbete motsvarade den för män skulle USA:s bnp stiga med 9 procent, Euro­zonens med 13 och Japans med 16 procent. ??

Vi har alla mycket att vinna på ett gemensamt strukturellt grepp för att på allvar utjämna de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män, mellan manligt dominerade yrkesgrupper och kvinnligt dominerade.?

Det går inte att krampaktigt hålla fast vid en modell som får så allvarliga konsekvenser för hela vårt gemensamma samhälle. Man måste kunna fixa det som blivit fel. Nya tider kräver nya tankar. Annars kommer tryckkokaren snart att explodera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida