Turerna fram till slutbudet

Medlemmarnas krav var tydliga: Lös problemet med ohälsosamma arbetstider och värdera vår kunskap högre. Så här fördes förhandlingarna.

6 april 2011

December?
Vårdförbundet och LSR, Legitimerade sjukgymnasters riksorganisation, träffar SKL, Sveriges kommuner och landsting, och lämnar sina krav inför förhandlingarna. Prioriterade områden: ?

  • Specialistkunskaper ska ge bättre betalt.
  • Utvecklad lokal lönebildning.
  • Lösa problemet med ohälsosamma arbetstider, särskilt för nattarbetare. Tidigare har Vårdförbundet förespråkat lokala avtal när det gäller arbetstider, men uppsagda poängmodeller och försämrade scheman gör att förbundet nu vill komma överens om bättre arbetstidsvillkor i ett centralt avtal.??

Januari?
I en debattartikel i Göteborgsposten anklagar SKL regeringen för att inte ta ansvar för bristerna i sjuksköterskeutbildningarna och vårdens behov av ökad kompetens. SKL vill samarbeta med Vårdförbundet för bättre specialistutbildningar.?
    Förhandlingarna inleds.??

Februari?
Nyheten om att många svenska kommuner och landsting har överraskande plus i budgeten ger Vårdförbundets förhandlare nya argument. Men fortfarande förs mest samtal om skrivningar i avtalet.??

Mars
Förhandlingarna intensifieras. Enligt en frustrerad Kerstin Persson, Vårdförbundets chefsförhandlare, går det trögt att få SKL:s respons på Vårdförbundets och LSR:s yrkanden, särskilt när det gäller kravet på hälsosammare arbetstider.?
     Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, säger till Vårdfokus att hon inte har mandat att förhandla om arbetstider och att kommuner och landsting vill ha så få centrala överenskommelser som möjligt.?
     Vårdförbundets lokala avdelningar försöker sätta press på avtalsförhandlingarna genom möten med beslutsfattare och kampanjer riktade mot allmänheten.?
     En vecka innan det gamla avtalet löper ut finns det ett slutbud för kongressen att ta ställning till. Vårdförbundets styrelse är positiv till avtalsförslaget och informerar alla avdelningarna.?
     Sjukgymnasterna är redo att säga ja till slutbudet. Vårdförbundet ska sammankalla sin kon­gress.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida