Tydliga karriärvägar ger bättre vård

Kvalitetssäkrar. Trots en skenande teknisk ?utveckling finns inga specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det ska vi förändra.

En modern, kunskapsbaserad vård bör ha ?samtliga kunskapsområden representerade i ledning­en. Det är viktigt för att säkra vårdens kunskapsutveckling och kvalitet. För att det ska bli verklighet krävs tydliga karriärvägar för samtliga vårdens professioner — både kliniskt och akademiskt. ?

Den snabba tekniska utvecklingen har på kort tid förändrat förutsättningarna både för röntgen- och laboratorieverksamhet. Ändå finns ingen reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor eller biomedicinska analytiker. Det ger en splittrad kunskapsutveckling som till stor del styrs av arbetsgivaren som beställer uppdragsutbildningar, snarare än av de behov som finns i vården i stort.

Biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har redan i dag en stor specialistkunskap och utför många avancerade arbetsuppgifter. Men det görs utan en skyddad specialistbeteckning, vilket innebär svårigheter att jämföra kunskapsnivå och kunskapsinnehåll mellan olika personer och olika vårdgivare.

?Med en reglerad specialistutbildning har du en kvalitetssäkrad utbildning som är gångbar i hela landet. Det ger en bra bas både för en klinisk och för en akademisk karriär. Det ger också förutsättningar för en systematisk utveckling av våra kunskapsområden och för att vår kunskap ska kunna integreras med annan utveckling i vårdteamet och ta större plats i vårdens ledning. ??

Vårdförbundet arbetar för att du som är biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska så snart som möjligt ska ha tillgång till specialistutbildning.

Vi vill att examen ska leda till en skyddad specialistbeteckning som är reglerad i patientsäkerhetslagen. Det blir som en ”varu­deklaration” av dina kvalifikationer och en garanti för en viss kunskapsnivå.?Vi vill också att du som väljer en specialistutbildning ska kunna få det inom ramen för en anställning enligt vår modell AST. Det vill säga med full lön och övriga villkor enligt kollektivavtal under hela utbildningstiden.

En satsning på karriär och specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är i själva verket en satsning på att människor i Sverige ska kunna fortsätta förlita sig på att deras prover och bilder hanteras och analyseras med största möjliga patientsäkerhet, kvalitet och kunskap. Det är en investering som vi alla behöver.

Ur min agenda i november:

  • 9: Vårdförbunds-priset delas ut!
  • 14: Möte om plattformen Välfärdsinsyn
  • 23: Deltar i seminariet "Ett längre arbetsliv — hur ska det bli verklighet?"
  • 30: Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström deltar vid förbundsrådet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida