UPPSALA: Tuff diskussion med politiker

På en del områden möttes de, men politikerna svor sig fria från lönesättningen.

En var lärare, en annan ingenjör, en tredje busschaufför. Men det som nu förenade dem var uppdraget som landstingspolitiker. Vårdförbundet i Uppsala hade bjudit in dem för att diskutera yrke – värde – lön under Vårdförbundsveckan.

Det kom fler än som hade anmält sig. Fler stolar fick bäras fram för att fylla på den oval där deltagarna skulle sitta; politiker och medlemmar blandat.

Medan de drygt 30 deltagarna presenterade sig fylldes anslagstavlan med deras förväntningar på vilka svar kvällen skulle ge.

Någon fick kanske svar på sin fråga. Men temat för kvällen blev ändå hierarkin i landstinget, misshushållningen med personalens kompetens och bristen på, eller kanske snarare felfördelningen av, landstingets pengar. Och över alltihop svävade de icke närvarande chefernas ande.

Hur gör ni när ni fördelar pengarna? Varför är hier­arkin på Akademiska så stenhård? Varför tar ni inte vara på vår kompetens? Hur kunde ni påstå att vår strejk var samhällsfarlig när ni nu vill ta bort så mycket personal? Frågorna haglade.

– Under strejken frågade patienterna oss om det verkligen var sant att vi bara tjänade 22-23 tusen kronor. Och vi var tvungna att svara: nej – vi tjänar bara 19! berättade Sara Hager med två år som sjukskö­terska bakom sig.

Ibland brände replikerna till. Ändå var stämningen inte hätsk – men frågorna tuffa. Och sjuksköterskan Rode Sjöberg på öronkliniken fick än en gång ställa frågan som hon gjorde i en insändare i lokaltidningen under konflikten: Varför har jag en månadslön på 21 100 kronor efter 40 år på sjukhuset och 18 år som sjuksköterska på öronkliniken?

Men när det gällde lönerna nådde inte medlemmarna och politikerna varandra. Medan en enskild sjuksköterska som Rode Sjöberg och också en första linjens chef som Anna Karlsson på kirurgdivisionen såg frågan individuellt och från ett mikroperspektiv, var utkikspunkten en helt annan för politikerna.

– Vi fördelar inga potter. Vi anslår 3,1 miljard kronor till Akademiska sjukhuset och styr inte mer än så, förklarade Anna-Karin Klomp, landstingsråd för kristdemokraterna.

Bättre kontakt blev det när den benhårda hierarkin och den dåliga personalpolitiken kom på tapeten.

Allvarligt bekymrade var både majoritetsföreträdaren Ludvig Larsson (fp) och oppositionens Pyry Niemi (s) över de beskrivningar som mötesdeltagarna lämnade. Och att det har blivit sämre på senare år.

– I det privata närings­livet hade man aldrig dragit in arbetsskor och slopat det fria kaffet! Inte om man vill ha nöjd personal som jobbar smart, sa Ludvig Larsson.

Och Pyry Niemi förorsakade kvällens enda gemensamma reaktion i salen när han frågade om de närvarande var missnöjda med Akademiska sjukhuset.

– jaa, ropade de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida