Utlovad satsning på specialistutbildade
uteblev på Gotland

Utlovad satsning på specialistutbildade <br>uteblev på Gotland

Att specialistkunskap ska ge högre lön enligt avtalet verkar flera landsting ha bortsett från. Arkivbild: Colourbox

Endast en av alla specialistsjuksköterskor på Gotland har prioriterats och fått extra betalt i årets lönerevision. På flera håll i landet verkar löneavtalets utlovade satsning på specialistkunskap ha runnit ut i sanden.

2 december 2011

Att särskilt satsa pengar på medlemmar med specialistkunskap var en viktig prioritering i det nya löpande centrala avtalet. Det var Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, överens om tidigt i de centrala förhandlingarna.

Annan bild på Gotland

Under de inledande lönediskussionerna med arbetsgivaren upplevde Vårdförbundet på Gotland att detta skulle gälla även här, berättar Björn Tellström, vice avdelningsordförande. Men nu, när avdelningen gått igenom alla medlemmars nya löner och står med facit i hand, träder en annan bild fram.

– En del individer som varit felvärderade har fått stora påslag, men specialistkunskap har inte gett några extra pengar. Förutom till en enda medlem som har en magister i omvårdnad, som hamnat i överkant av den allmänna gråzonen.

Barnmorskor prioriterades

Istället har Region Gotland valt att lägga en stor del av utrymmet i årets lönerevision på en specifik grupp som varit rejält underbetald under många år: öns barnmorskor.

– Barnmorskor har visserligen specialistkunskap, men att låta större delen av kakan gå till medlemmar som varit felvärderade är inte meningen med en lönerevision, säger Björn Tellström.

”Väl avvägd satsning”

Inte helt oväntat håller arbetsgivarsidan inte med.

– Vi har tagit ett strategiskt beslut att satsa på en grupp, barnmorskorna. Då räckte det inte till de andra. Man får inte glömma att vi måste ta hänsyn till fler faktorer än kompetens. Det står också i avtalet att de enskilda arbetsgivarnas förutsättningar styr utrymmet för löneökningarna, säger Lena Karlsson, personalchef på Region Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Försämrad lönespridning

Enligt Vårdförbundet har Region Gotlands agerande, att satsa på felvärderade till stor del , tryckt ihop lönespridningen i stället för att öka  den, vilket också strider mot avtalets syfte.

Lena Karlsson håller med om att lönespridning är viktigt och att Region Gotland kan göra bättre ifrån sig här. Men hon tillägger att det är svårt att få till en god lönespridning när hälso- och sjukvårdsförvaltningen får en begränsad, och i det här fallet liten, summa pengar från politikerna att fördela.

Några hundra

Är ni inte oroliga för att förlora viktig kompetens genom att låta satsningen på specialistsjuksköterskor rinna ut i sanden?

– Nej, det är vi inte. Vi har talat om för Vårdförbundet att vi vill jobba långsiktigt tillsammans med dem för att få till en bra lösning på längre sikt för den här gruppen.

De generella löneökningarna för Vårdförbundets medlemmar på Gotland hamnade  på drygt 1,5 procent i årets lönerevision. Barnmorskornas löner ökade generellt med 4 procent, vilket motsvarar mellan 900 och 1 500 i kronor och ören per individ. Gotlands specialistsjuksköterskor fick ungefär mellan 200 till 300 kronor i lönepåslag i år.

Utebliven satsning även på andra håll

I en första utvärderingen av löneavtalet 2011 som Vårdförbundet gjorde i oktober uttrycker drygt 44 procent av avdelningarna (18 av 21 avdelningar har svarat på frågan) att specialistkunskap gett ett högre utfall i samband med årets löneöversyn. Drygt 33 procent anser att detta skett i låg eller i mycket låg utsträckning. 18 av 21 avdelningar ingick i den första utvärderingen. Utfallet verkar variera stort över landet och även mellan landsting/regioner och kommuner.

Det är först i vår, när den partsgemensamma lönestatistiken presenteras, som det kommer att stå helt klart hur arbetsgivarna hanterat avtalets satsning på specialistkunskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida