Vanligt med egna läkemedelsförråd i äldreomsorgen

Vanligt med egna läkemedelsförråd i äldreomsorgen
– Så länge arbetsgivaren inte lyssnar på personalen, har patientens behov i fokus och ser till att personalen kan jobba på ett korrekt sätt kommer det alltid att finnas de som försöker lösa det på sitt eget sätt, säger Stefan Bergman. Foto: Anders Olsson.

Att personalen bygger upp egna läkemedelsförråd är ett tecken på att någonting är fel i organisationen. Och det är inte ovanligt.

 Det säger Stefan Bergman, styrelseledamot i Vårdförbundet Skåne med lång erfarenhet av kommunal äldrevård.

Han vill inte uttala sig om den enskilda händelsen i Landskronas äldreomsorg, där två sjuksköterskor har fått sparken sedan de avslöjats med att vid sidan om det ordinarie läkemedelsförrådet ha byggt upp egna lager av bland annat narkotikaklassade läkemedel.

– Regelverket måste naturligtvis följas. Men att sjuksköterskor bygger upp egna läkemedelsförråd är inte ovanligt, säger Stefan Bergman.

Kutym i äldreomsorgen

Han berättar att när han själv arbetade i äldreomsorgen i Lunds kommun på 80- och 90-talen var det kutym att man hade sådana här förråd av läkemedel, men i begränsad omfattning.

– Eftersom jag ofta träffar andra förtroendevalda från olika delar av landet vet jag att det förekommer på många ställen, säger han.

Enligt sjuksköterskorna i Landskrona var syftet med de egna läkemedelsförråden att snabbt kunna ge lindring till patienter i livets slutskede med svår ångest eller smärta.

Att kunna ge patienten rätt läkemedel genom att gå via en läkare och få en ordination kan ta upp till två dagar, enligt sjuksköterskorna. De har påtalat problemet för sina chefer men säger sig inte ha fått gehör för sina synpunkter.

Kommer inte åt grundproblematiken

Stefan Bergman vill inte försvara att sjuksköterskor tar saken i egna händer, när ledningen vägrar att se problemet med att få fram ordinationer i tid.

– Men jag har förståelse för att de sätter patienten i första rummet. Fast det är fel att angripa problemet på det sättet. Då kommer man inte åt grundproblematiken, det vill säga att organisationen och systemet inte är uppbyggt efter patientens behov.

– Som jag ser det kommer man bara åt det genom att trycka på arbetsgivaren, ur arbetsmiljö- och patientsäkerhetssypunkt, säger Stefan Bergman.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida