”Var det ett bra avtal eller inte?”

Blev det sifferlösa avtalet lyckat? Om det centrala avtalet med Sveriges kommuner och landsting ska förlängas bestäms först nästa höst. Men redan nu har Vårdförbundet börjat fundera över hur resultatet ska följas upp och värderas.

2 september 2011

Förberedelserna är i full gång för att följa upp det centrala avtalet med SKL, Sveriges kommuner och landsting, men även det med Vårdföretagarna.  Under två dagar har förbundsstyrelsen och representanter från de lokala avdelningarna varit samlade i Stockholm för att diskutera hur löneprocessen kan utvecklas lokalt och hur avtalen kan följas upp.

Olika resultat

Hur avtalen hittills följts av de lokala arbetsgivarna ser olika ut. I Karlshamns kommun är sjuksköterskor och skolsköterskor nöjda efter en särskild lönesatsning på deras yrkesgrupper. I Uppsala, däremot, förbereder medlemmarna just nu en protestaktion på grund av sitt missnöje med både nivåerna och löneprocessen.

Chefen har liten makt

Gemensamma problem, som nämndes under det nationella mötet om lönebildning, är bland annat att cheferna som jobbar närmast Vårdförbundets medlemmar inte har makt över pengarna. Många upplever att de inte får förhandla löner med rätt personer och att det saknas mod ute i verksamheterna att få till en lönespridning. Det finns också en frustration bland de fackligt förtroendevalda över att många medlemmar tar på sig nya arbetsuppgifter utan att först försöka förhandla om sin lön, vilket går att göra när som helst enligt avtalet.

Handlar inte bara om pengar

Vilket exakt resultat som avtalen med SKL och Vårdföretagarna gett i kronor och ören går inte  att säga förrän när lönestatistiken kommer under första delen av nästa år. Men det är mer än pengar som Vårdförbundets ledande representanter vill utvärdera. Det finns bland annat önskemål om att titta på hur lönesamtalen fungerat, om arbetsgivarna gjort en tydlig värdering av förbundets yrkesgrupper utifrån kunskap och kompetens och om avtalet lett till en ökad lönespridning ute på arbetsplatserna.

Vill ha grundlig diskussion

Det är först nästa höst som avtalet med SKL ska utvärderas och eventuellt förlängas. Men det är viktigt att påbörja diskussionen tidigt, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Vad är det vi ska mäta? Var det ett bra avtal eller inte? Vi kan inte stå där i elfte timmen och fundera över detta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida