Vårdanställda får inte använda Facebook

I höstas lanserades Vårdförbundet på Facebook. Men många medlemmar får inte använda sajten — på arbetstid. Helt ok, tycker många medlemmar.

Nästan hälften av Sveriges landsting och regioner förbjuder medarbetarna att använda Facebook på arbetstid, enligt en undersökning som gjorts av TV 4.

På sin egen Facebooksida har Vårdförbundet frågat medlemmarna om de får använda Facebook på arbetstid. Många av Vårdförbundets 2 700 Facebookfans har svarat och den allmänna uppfattningen tycks vara att man har förståelse för arbetsgivarnas förbud. Så här skriver exempelvis en medlem:

”Ser inga som helst problem med att enbart använda Facebook på ledig tid. Har inget med arbetet att göra. Skönt att vila från datorn på rasterna.”

Olika åsikter

Men det finns de som har en annan åsikt. Kritiker som exempelvis Anders Mildner, expert på sociala medier, tycker att Facebookförbud är omodernt. Han menar att Facebook har blivit ett kommunikationssätt som alla andra. Ska man till exempel begränsa telefonen och mejlen också?

Eva-Lisa Krabbe är förbundssekreterare i Vårdförbundet. Hon är inne på samma linje och menar att man kan ha nytta av Facebook i jobbet. Så här kommenterar hon frågan på Facebook:

”Men det finns ju dessutom möjlighet till kollegialt utbyte. Att få tillgång till information om metoder, olika sätt att lösa problem på arbetsplatsen eller i själva vårdandet. På den här gruppen (Vårdförbundets) finns tips om avhandlingar med mera som många kan ha direkt nytta av i sitt arbete. Se möjligheterna för yrket och inte bara som en privat arena.

Filter och restriktioner

Oavsett vilket har många landsting redan tagit ställning. I flera landsting är Facebook och andra sociala medier helt avstängda, även på raster och under lunchpauser, enligt TV 4:s undersökning.

Flera landsting har filter som varnar medarbetarna för att gå in på sidan. Nio förbjuder de anställda att använda sajten, av dem har sex helt spärrat den. Tolv landsting tillåter Facebook, men med kraftiga restriktioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida