Vården på agendan

Vården på agendan
Sineva Ribeiro.

Nu är det nytt år och jag ser fram emot ?att prata om sjukvården inför valet och vikten av ?fortsatt internationell solidaritet.

Nu är julhelgerna över och du som medlem kanske summerar hur det gick på jobbet. Det är under högtider som människor påminns lite ?extra om hur viktiga våra yrken är. På Sahlgrenska, där jag jobbat, fanns en chef som varje julafton kom med personliga julklappar till oss på avdelningen, för att visa uppskattning.

?Jag hoppas att du som var i tjänst fick det tack du förtjänar av arbetsgivare och patienter! För vården och du som arbetar i den är enormt viktiga för samhället. Det vet de svenska väljarna, som i en undersökning listar sjukvården som den viktigaste valfrågan. Vårdförbundet arbetar självklart för att valåret 2018 ska handla om att du som medlem måste få rätt förutsättningar att göra ditt jobb och få ordentligt betalt för det. ??

Strax före jul presenterade sex riksdagspartier en pensionsöverenskommelse, som innehåller förslag om höjd pensionsålder. Vårdförbundet tycker att det är fel. Redan i dag jobbar många deltid för att orka och sjukskrivningstalen ökar. För att i framtiden kunna bedriva en patientsäker vård krävs att det finns högskoleutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som vill och orkar vara en del av den. Det är orimligt att höja pensionsåldern utan att först ha kommit till rätta med de omfattande bristerna i villkor och arbetsmiljö som finns inom vården!??

Förutsättningarna för ditt arbete påverkas inte bara av det svenska valet och politiken, utan också av vad som händer i omvärlden. Därför har Vårdförbundet ett stort internationellt engagemang. Vi stödjer projekt i bland annat Lesotho och Palestina, som vi nyligen besökt. Vårdförbundet har nyligen ingått i en svensk delegation på kongressen Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA. ?

Så varför är det viktigt för dig som medlem att Vårdförbundet är med i de här sammanhangen? Jo, därför att våra yrken finns i ett globalt sammanhang. Vi stödjer professionell och facklig utveckling för att kunna påverka i frågor som rör solidaritet och hälsa samt professions- och villkorsfrågor. Det gynnar både medlemmar i Sverige och våra kolleger i andra länder. ??

Slutet av 2017 präglades av de många #metoo-uppropen och vården är tyvärr inte något undantag när det gäller sexuella trakasserier. Strax innan jul kom uppropet #nustickerdettill, drivet av sjuksköterskorna Kristina Sundell och Erika Hellberg samt specialistsjuksköterskan Päivi Vilkkavaara.

?Det är tydligt att gamla hierarkier och maktstrukturer fortfarande existerar även inom vården. Detta är inte acceptabelt! Ta kontakt med din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt om du behöver fackligt stöd i denna viktiga fråga. Du är inte ensam i detta!

Ur min agenda i januari:

??9: Möte med Sveriges kommuner och landsting, SKL ?
10: TCO-styrelsen?
22: Presidiemöte med Svensk sjuksköterskeförening och presidiemöte med Svensk förening för röntgensjuksköterskor
?22: Presidiemöte med Unionen?
23: Strategidagen, Dagens Medicin?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida