Värdet med att vara medlem fortfarande inte tillräckligt tydligt

Värdet med att vara medlem fortfarande inte tillräckligt tydligt
Att nå ut med vad man gör för medlemmarna är en av utmaningarna för Vårdförbundet. Foto: Anna Olsson

Medlemmarna önskar mer av Vårdförbundet, men i Västra Götaland har aktiva förtroendevalda vänt missnöjet.

30 januari 2015

Vårdförbundets undersökning av vad medlemmarna tycker om sitt fackförbund visar att fler är nöjda jämfört med för ett år sedan. Men också att det finns mycket kvar att göra när det gäller medlemsvärdet.

Ett viktigt mått på medlemmarnas nöjdhet är svaret på frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera ett medlemskap i Vårdförbundet till en vän eller annan kollega i branschen?”. Vårdförbundet får en betydligt lägre siffra än genomsnittet för flera andra fackförbund.

– En utmaning för förbundet är att bli bättre på att lyssna på medlemmarna så att vi vet att vi gör rätt saker för dem. En annan är att nå fram med vad vi faktiskt åstadkommer, säger Fredrik Eklöf, samordnare på Vårdförbundets marknads- och medlemsutvecklingsavdelning.

Råd och stöd är viktigt

Undersökningen visar att det viktigaste för medlemsvärdet är att Vårdförbundet uppnår goda resultatet i kollektivavtalsförhandlingarna. Viktigt är också att få råd och stöd när det gäller lön, avtal och arbetsmiljö.

– En slutsats man kan dra är att medlemmarna inte anser att Vårdförbundet lyckas tillräckligt bra i kollektivavtalsförhandlingarna, säger Fredrik Eklöf.

Bygger på intervjuer

Medlemsundersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Novus och bygger på intervjuer med 1 752 medlemmar. En liknande undersökning som gjordes 2013 visade att medlemmarna i Västra Götaland var de som var mest missnöjda med sina fackligt förtroendevalda.

Då sa en självkritisk Marita Tenggren, ordförande för avdelningen i Västra Götaland, så här: ”Vår avdelning är sämst i klassen med relativt hög anslutningsgrad, men många missnöjda medlemmar. Jag vet att de tycker att vi driver lönefrågan för dåligt och att vi borde strejka mer.”

Från sämst till bäst

Något måste ha gjorts rätt sedan dess. Från att ha legat sämst till när det gäller det så kallade rekommendationsindexet visar den nya medlemsundersökningen att avdelningen i Västra Götaland numera är bäst i klassen.

– Jag är glad över lyftet och ser det som ett tecken på att medlemmarna uppskattar att våra lokala förtroendevalda har lagt ner mycket tid på uppsökande arbete, möten och aktiviteter, säger Marita Tenggren.

Hennes förklaring är att Vårdförbundet har varit mer synligt och att de har lyft frågor som medlemmarna känner igen sig i.

– Vi vet också att medlemmarna riktar sitt missnöje mot oss när löneutfallet blir dåligt. I Västra Götalandsregionen har det varit 3,43 procent i år och även om våra medlemsgrupper fortfarande är felvärderade har medellönerna ökat. Kanske det har dämpat missnöjet, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida