Vårdförbundet blickar framåt

30 oktober 2008

På kongressen i november ska en ny vision för Vårdförbundet fastställas. Den sträcker sig till 2018.

– Sedan vi tog den gamla visionen har vi fått nya stadgar, som tydligare reglerar vår värdegrund och vårt uppdrag. Den nya visionen pekar på de områden som påverkar oss och som vi behöver påverka – världen, vården och vård­tagaren, säger förbundssekreteraren Eva-Lisa Krabbe.

Processen fram till förbundsstyrelsens slutgiltiga förslag har innefattat flera remissomgångar till kongressombuden. Den första ägde rum i februari, den senaste i början av oktober. Den slutgiltiga versionen av visionen finns med i de kongresshandlingar som nu ligger utlagda på förbundets särskilda hemsida för kongressen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida