Vårdförbundet: Bra möte om avtalet med SKL

En av de viktigaste frågorna inför ett nytt avtal är att specialistkunskaper ska värderas högre. Anställda som skaffar sig kunskap måste belönas bättre. Det framförde Vårdförbundets chefsförhandlare vid den första träffen med arbetsgivarorganisationen SKL.

20 januari 2011

– Vi hade ett bra samtal som handlade mycket om att arbetsgivarna måste börja se löneavtalet som ett instrument för utveckling av medarbetarna och verksamheten, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson.

Vårdförbundet menar att det är avgörande för att i framtiden få en god och patientsäker vård. För att förbundets medlemmar ska vilja kompetensutveckla sig och därmed kunna bidra till mer kvalificerad vård måste de kunna se att det också ger mer i lön.

Hur blir det då med löneökningar för alla dem som inte har specialistutbildning?

– Vi jobbar för alla medlemmar och naturligtvis ska alla ha en löneutveckling, men den ska vara större för dem som har skaffat sig specialistkompetens, säger Kerstin Persson.

Betald utbildning

Förra veckan gjorde Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett utspel där man krävde att statsmakterna tar tag i frågan om sjuksköterskornas utbildning – både grundutbildningen och specialistutbildningarna måste bli bättre. Därmed sköt man också över frågan om betald specialistutbildning på staten.

– Det är jätteviktigt att statsmakterna och högskolorna har ett helhetsansvar för utbildningen. Däremot måste kommuner och landsting bli bättre på att belöna dem som skaffar sig utbildning och där har de inte skött sig, säger Kerstin Persson.

Men själva utbildningsfrågan och hur ett system med betald specialistutbildning ska se ut ligger utanför avtalsförhandlingarna. Vårdförbundet har också pågående samtal med socialdepartementet och regeringen som inför valet lovade att införa betald specialistutbildning under mandatperioden.

Viktigt med bättre arbetstider

Vårdförbundets tre viktigaste frågor i den pågående avtalsförhandlingen är:

• Ökad löneutveckling för specialistutbildade.
• Hitta bättre sätt att organisera arbetstiderna för ett hållbart yrkesliv.
• Utveckla den lokala lönebildningen.

– Cheferna lokalt i vården har inte de rätta verktygen för att kunna belöna medarbetare som utvecklar sin kompetens, utan är alltför mycket styrda uppifrån, säger Kerstin Persson.

De kommande tre veckorna kommer förhandlare från Vårdförbundet och SKL att träffas en gång i veckan. Därefter blir arbetet intensivare med möten två gånger i veckan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida