Vårdförbundet förstärker stödet till medlemmar inom privat sektor

Vårdförbundet förstärker stödet till medlemmar inom privat sektor
Förbundsombudsman Oskar Falk ska leda projektet som utökar stödet till medlemmar och fackligt förtroendevalda inom den privata sektorn. Foto: Cecilia Larsson

Majoriteten av all vård och omsorg bedrivs av kommuner och landsting, men när de privata vårdgivarna blir allt fler måste facket förändra sin organisation. Vårdförbundet anställer därför tre nya ombudsmän som enbart ska arbeta med det privata avtalsområdet.

18 januari 2012

Redan hösten 2010 tog Vårdförbundets styrelse ett beslut om att utöka antalet ombudsmän som kan ge stöd och service till förtroendevalda inom privat driven vård och omsorg. Nu har ett ettårigt projekt inletts och hittills har en ombudsman i Skåne och en i Västra Götaland anställts. En tredje, placerad i Stockholm, kommer att anställas.

Oskar Falk, förbundsombudsman som sedan fyra år tillbaka arbetar med den privata sektorn, blir projektledare.

– Ombudsmännen ska bli ett slags resurspersoner som kan ge konsultativt stöd och service till medlemmar och till fackligt förtroendevalda. När allt mer verksamhet läggs ut på privata entreprenörer måste vi i Vårdförbundet anpassa vår organisation efter det, säger han.

Vad vinstintresset innebär

En fråga som väcker debatt, och som Vårdförbundet vill utveckla kunskapen kring, är den om vad vinstintresse innebär. Vilka krav kan förtroendevalda ställa på insyn när arbetsgivaren bedriver en affärsverksamhet? Och vilken kunskap i företagsekonomi krävs för att tolka informationen?

– Andra frågor som kommer att inrymmas i projektet är till exempel vad som gäller när en verksamhet går över från offentlig till privat verksamhet. Verksamhetsövergångar innebär att varken anställda eller arbetsgivare har valt varandra. Det ställer också speciella krav på reglering av villkoren för de anställda som väljer att följa med över till den nya verksamheten, säger Oskar Falk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida