Vårdförbundet fortsätter tappa yrkesverksamma medlemmar

Vårdförbundet fortsätter tappa yrkesverksamma medlemmar
– Vi håller på att arbeta fram en ny organisation som gör att vi kan vara ute mer på arbetsplatserna och vara synliga i medlemmarnas vardag. Inte bara när det är ett problem, säger Vårdförbudnets vice ordförande Pia Arndorff. Foto: Anders Olsson

Antalet medlemmar i TCO-förbunden har åter igen börjat öka. Men Vårdförbundet kan inte ta åt sig äran. I fjol ökade antalet medlemmar i Vårdförbundet med endast 55 personer. Och den ökningen stod pensionärer och studenter för. Antalet yrkesverksamma medlemmar minskade med 732 personer.

1 februari 2012

Preliminära siffror för 2011 visar att de femton TCO-förbunden, av vilka Vårdförbundet är ett,  tillsammans uppvisar en ökning på omkring 8 000 medlemmar. Därmed har TCO tagit igen det medlemsras som a-kasseförsämringarna 2006 ledde till.

Men för Vårdförbundet är ökningen endast marginell. Under perioden december 2010 till december 2011 ökade antalet medlemmar med endast 55 personer, till 111 669.

Samtidigt tappade förbundet 732 av de yrkesverksamma och förhandlingsbara medlemmarna. Av dessa gick 444 i pension, resten valde att gå ur förbundet.

Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff kan inte svara på vad tappet beror på, men berättar att en rekryteringsgrupp just nu tittar på vad medlemmarna vill ha av förbundet, och vad de medlemmar som har lämnat anser saknas.

– Förhoppningsvis leder det till att befintliga medlemmar stannar och att nya ansluter. Dessutom håller vi på att arbeta fram en ny organisation som gör att vi kan vara ute mer på arbetsplatserna och vara synliga i medlemmarnas vardag. Inte bara när det är ett problem, säger Pia Arndorff.

Störst är tappet bland biomedicinska analytiker, en minskning på 5,5 procent eller 317 personer, vilket betyder att antalet nu är 5 442.

Pensionärer och studenter står helt ensamma för den blygsamma ökningen. Pensionärerna ökade med 5,1 procent och är nu sammanlagt 8 700. Studenterna ökade med 3,9 procent och är  totalt 8 581.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida