Vårdförbundet jämför sig med andra

Vårdförbundet jämför sig med andra
Alla samtal, utredningar, analyser och idéer om hur Vårdförbundet kan bli bättre ska snart konkretiseras i ett förslag på en ny organisation. Arkivbild: Mostphotos

Åtta fackförbund och Röda korset ska ge idéer om hur Vårdförbundet kan förändras till det bättre.

12 november 2013

Vid kongressen i maj nästa år kommer Vårdförbundets styrelse att ge förslag på hur förbundet ska förändra sin organisation för att kunna arbeta på nya sätt. Tanken är att den nya organisationen ska lösa fem problem som styrelsen definierat:

  1. Att medlemmar på olika håll i landet får ut olika mycket av medlemskapet.
  2. Att förbundet inte alltid lever upp till sina egna kvalitetskriterier.
  3. Att förtroendevalda inte har tillräckligt bra förutsättningar att utföra sina uppdrag.
  4. Att Vårdförbundet med dagens organisation inte lyckas ta tillräckligt arbetsgivaransvar för sina egna anställda ute i landet.
  5. Att förbundet tappar medlemmar, framför allt chefer och ledare.

För att lära sig av andra har Vårdförbundet låtit ett konsultföretag göra en granskning av hur andra organisationer arbetar med viktiga frågor. De som varit under lupp är Akademikerförbundet SSR, IF Metall, Jusek, Lärarförbundet, Norsk Sykepleierforbund, Polisförbundet, Röda korset, Sveriges läkarförbund och Vision.

Medlemsfokus

Genomlysningen visar till exempel att det är vanligt bland andra fackförbund att göra regelbundna nöjdhetsmätningar bland sina medlemmar. Detta är något som Vårdförbundet gjort för första gången i år.

Att vara nära medlemmarna betyder inte längre att vara nära geografiskt, visar kartläggningen. I dag handlar det mer om tillgänglighet, att som medlem snabbt kunna nå sitt fackförbund eller sin organisation med frågor via mejl eller telefon. Här har Vårdförbundet nyligen gjort en stor förändring genom starten av Vårdförbundet Direkt.

På sluttampen

En annan trend bland andra förbund är centralisering, att lägga mer uppgifter på tjänstemän i stället för på förtroendevalda och att låta fler aktiviteter utgå från centrala kanslier.

Hur Vårdförbudets ska utforma sin nya organisation filas det på just nu, bland annat med hjälp av en referensgrupp bestående av medlemmar från hela landet.

– Vi har haft samma organisation väldigt länge och pratat mycket om hur vi behöver förändras. Det vi gör nu är att knyta ihop säcken och göra något konkret av alla möten och samtal vi haft under årens lopp, säger Pia Arndorff, Vårdförbundets vice ordförande.

Varför är det viktigt att Vårdförbundet förändras?

–Vårdförbundet vill möta framtidens utmaningar som en offensiv och bra organisation som kan leva upp till alla medlemmars krav och förväntningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida