Vårdförbundet skriver på klimatuppropet

Vårdförbundet ska skriva på det så kallade klimatuppropet. Dessutom ska förbundet ta fram en egen miljöpolicy och ansöka om medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt. Beslutet fattades i dag på Vårdförbundets kongress.

26 november 2008

Det var en motion från Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne, som ledde fram till beslutet att skriva på klimatuppropet. Han påpekar att om medeltemperaturen stiger med bara någon grad, kommer fler medborgare få problem med hälsan och många så kallade klimatflyktingar behöva vård.

Klimatuppropet är initierat av Svenska Naturskyddsföreningen i samarbete med Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet. De som skriver på förbinder sig att arbeta aktivt för att få politiker och andra opinionsbildare att ta sitt ansvar.

Minska växtgasutsläppen

Bland annat kräver undertecknarna av klimatuppropet att regering och riksdag beslutar att:

  • växthusgasutsläppen i Sverige minskas med minst 40 procent till 2020 från den nivå som gällde 1990.
  • kraftfullt öka stödet till klimatarbete i utvecklingsländer – utöver biståndet.

För att var och en också personligen skulle kunna skriva under klimatuppropet, skickades en lista för namninsamling runt bland de cirka 200 kongressdeltagarna som samlats i Nynäshamn.

Vårdförbundet tar fram miljöpolicy

Kongressen beslutade också att Vårdförbundet ska ta fram en egen miljöpolicy, vilket saknas i dag. Miljöpolicyn ska gälla internt inom förbundet för anställda och förtroendevalda och externt gentemot omvärlden, framför allt i vården. Policyn ska vara klar under 2009.

Kongressen beslutade även att Vårdförbundet ska ansöka om medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt. Rättvisemärkts vision är en världshandel som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter och som främjar en bättre framtid för människor och miljön.

– Visionen går hand i hand med Vårdförbundets stadga, sade Anna Andersson, ledamot i förbundsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida